Zasady przenoszenia się studentów zagranicznych oraz z uczelni ukraińskich

Zasady postępowania w przypadku przeniesienia się studenta do AGH - zagranicznego, w tym także w przypadku studentów z uczelni ukraińskich, zostały określone przez Prorektora ds. Kształcenia.

 

Zasady dzielą się na ogólne – stosowane w przypadku każdego przenoszącego się zagranicznego studenta – oraz specjalne – stosowane wyłącznie w odniesieniu do studentów objętych tzw. specustawą, przenoszących się z uczelni ukraińskich oraz nieposiadających dokumentów poświadczających okresy studiów.

 

Zasady ogólne i specjalne znajdują się w dokumencie poniżej:

• Informacje dotyczące zasad postępowania w przypadku przeniesienia studenta zagranicznego z innej uczelni na studia wyższe w AGH, w tym w przypadku przeniesienia studentów objętych tzw. specustawą z uczelni ukraińskich na studia wyższe w AGH w razie braku dokumentów poświadczających dotychczasowy przebieg studiów (pdf)

Zasady ogólne – terminy

Termin na składanie wniosków w trybie opisanym w dokumencie udostępnionym powyżej - przed rozpoczęciem zajęć w danym semestrze studiów.

 

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt z:

• p. Joanną Cięciwą – kierownik Działu Studentów Zagranicznych COK (oba tryby przeniesień);

Dział Studentów Zagranicznych
tel.: +48 12 617 50 92
e-mail: international.students@agh.edu.pl
international.agh.edu.pl
budynek A-3, parter, pokój 12A

 

⇐ Powrót