Harmonogramy przeprowadzania badań ankietowych

Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych w roku akademickim 2022/2023

 

Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych w roku akademickim 2021/2022

 

Raporty

 

Wyniki badania ankietowego dotyczącego osoby prowadzącej zajęcia Z 22/23– AGH

Wyniki badania ankietowego dotyczącego osoby prowadzącej zajęcia L 21/22– AGH

 

Wyniki badania ankietowego dotyczącego programu studiów, warunków realizacji i obsługi administracyjnej procesu kształcenia 2021/22 - Prowadzący

 

Wyniki badania ankietowego dotyczącego programu studiów, warunków realizacji i obsługi administracyjnej procesu kształcenia 2021/22 - Studenci

 

Badanie studentów I roku AGH 2021/22

 

Badanie studentów I roku AGH 2021/22 - Analiza komentarzy studentów 

 

Statystyki ankieta I roku 2022

 

Wyniki badania ankietowego dotyczącego osoby prowadzącej zajęcia Z 21/22– AGH

 

Wyniki badania ankietowego dotyczącego osoby prowadzącej zajęcia L 20/21– AGH

 

Wyniki badania ankietowego dotyczącego osoby prowadzącej zajęcia w dyscyplinach

 

Wyniki badania ankietowego dotyczącego oceny przedmiotu w dyscyplinach

 

Badanie jakości kształcenia 2021

 

 

Wzory ankiet 

Ankieta dotycząca osoby prowadzącej zajęcia - wzór

Ankieta dotycząca oceny przedmiotu - wzór

Ankieta grup studenckich -wzór 

Ankieta studenta rozpoczynającego studia w AGH -wzór

Ankieta programu studiów, warunków realizacji i obsługi administracyjnej procesu kształcenia - wzór dla studentów

Ankieta programu studiów, warunków realizacji i obsługi administracyjnej procesu kształcenia - wzór dla prowadzących

Wzory ankiet  (wersja w języku angielskim)

Ankieta dotycząca osoby prowadzącej zajęcia - wzór en

Ankieta dotycząca oceny przedmiotu - wzór en

Ankieta grup studenckich -wzór en

Ankieta studenta rozpoczynającego studia w AGH -wzór en

Ankieta programu studiów, warunków realizacji i obsługi administracyjnej procesu kształcenia - wzór en dla studentów

Ankieta programu studiów, warunków realizacji i obsługi administracyjnej procesu kształcenia - wzór en dla prowadzących 

 

Grafika "Co się dzieje z moją ankietą?"