16.02.2021

Dział Jakości Kształcenia Centrum Organizacji Kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie poszukuje osób na stanowisko administracyjne


Wymagania stawiane kandydatom:

 • 1)    wykształcenie wyższe,
 • 2)    umiejętność redagowania tekstów oraz opracowywania zestawień, raportów i analiz,
 • 3)    bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word i Excel,
 • 4)    umiejętność pracy na bazach danych oraz posługiwania się technikami internetowymi,
 • 5)    zdolność koncepcyjnego i analitycznego myślenia,
 • 6)    umiejętność pracy pod presją czasu,
 • 7)    umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność w organizacji pracy własnej i realizacji powierzonych zadań,
 • 8)    umiejętność szybkiego uczenia się,
 • 9)    dokładność, systematyczność, sumienność, terminowość,
 • 10)  wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 • 11)  dyspozycyjność.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • 1)    znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie spraw związanych z organizacją studiów wyższych,
 • 2)    komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • 3)    doświadczenie zawodowe w zakresie spraw związanych z organizacją studiów wyższych i jakością kształcenia na studiach wyższych,
 • 4)    znajomość zasad funkcjonowania szkoły wyższej.

 

Do obowiązków pracownika należeć będą m. in. obsługa administracyjna Rad ds. kształcenia w dyscyplinach, analiza danych dotyczących kształcenia i opracowywanie raportów, przygotowywanie dokumentacji związanej z programami studiów.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu początkowo na umowę na okres próbny, z możliwością przedłużenia, także na czas nieokreślony.

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 • 1)    CV,
 • 2)    list motywacyjny,
 • 3)    dokumenty (kserokopie) poświadczające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje,
 • 4)    podpisane dokumenty związane z ochroną danych osobowych tj. klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załączniki do niniejszego komunikatu.

 

Akademia Górniczo-Hutnicza nie wymaga od Państwa jakichkolwiek innych informacji niż wynikające z przepisów prawa (tj. imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo dołączyć do zgłoszenia swoje zdjęcie lub inne informacje, prosimy o wypełnienie i dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do komunikatu.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można się zapoznać na stronie internetowej AGH w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.agh.edu.pl/RODO).

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) kandydatami.

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Dokumenty należy składać w Biurze Centrum Organizacji Kształcenia AGH, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. C-1, pok. nr 114 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Wsparcia Dydaktyki w Dziale Jakości Kształcenia”, za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) albo mailowo na adres cok@agh.edu.pl w terminie do 26 lutego 2021 r. do godz. 15.00.

Oferta pracy w PDF oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych