23.12.2021

Dział Jakości Kształcenia w Centrum Organizacji Kształcenia poszukuje osób na dwa stanowiska administracyjne


Dział Jakości Kształcenia w Centrum Organizacji Kształcenia poszukuje osób na dwa stanowiska administracyjne.

Wymagania stawiane kandydatom:

1) wykształcenie wyższe,
2) umiejętność redagowania tekstów i opracowywania zestawień, raportów i analiz,
3) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności aplikacji Word i Excel,
4) umiejętność pracy na bazach danych oraz posługiwania się technikami internetowymi,
5) zdolność koncepcyjnego i analitycznego myślenia,
6) umiejętność pracy pod presją czasu,
7) umiejętność pracy w zespole oraz samodzielność w organizacji pracy własnej i realizacji powierzonych zadań,
8) umiejętność szybkiego uczenia się,
9) dokładność, systematyczność, sumienność, terminowość,
10) wysoka kultura osobista, komunikatywność,
11) dyspozycyjność.

Dodatkowym atutem będzie:

1) znajomość przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych w zakresie spraw związanych z organizacją studiów wyższych,
2) komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
3) doświadczenie zawodowe w zakresie spraw związanych z organizacją studiów wyższych i jakością kształcenia na studiach wyższych,
4) znajomość zasad funkcjonowania szkoły wyższej.

Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.: obsługa administracyjna Rad ds. kształcenia w dyscyplinach, analiza danych dotyczących kształcenia i opracowywania raportów, przygotowywanie dokumentacji związanej z programami studiów.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu początkowo na umowę na okres próbny, z możliwością przedłużenia, także na czas nieokreślony.

Zgłoszenie winno zawierać:

1) CV,
2) list motywacyjny,
3) dokumenty (kserokopie) potwierdzające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje.

Akademia Górniczo-Hutnicza nie wymaga od Państwa jakichkolwiek innych informacji niż wynikające z przepisów prawa (tj. imię/imiona i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Jeżeli jednak zdecydują się Państwo dołączyć do zgłoszenia swoje zdjęcie lub inne informacje, prosimy o wypełnienie i dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do komunikatu.
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji procesu rekrutacji na ww. stanowisko pracy jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych można się zapoznać na stronie internetowej AGH w zakładce Ochrona Danych Osobowych (www.agh.edu.pl/RODO).

Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) kandydatami.

Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Dokumenty należy składać w Biurze Centrum Organizacji Kształcenia, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, paw. C-1, pok. nr 114 z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko pracownika administracyjnego w Biurze Wsparcia Dydaktyki w Dziale Jakości Kształcenia”, za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu) albo mailowo na adres: cok@agh.edu.pl w terminie do 12 stycznia 2022 r. do godziny 15:00.

Komunikat oraz dokumenty do pobrania dostępne są TUTAJ.