01.10.2013

Elektroniczna dokumentacja przebiegu studiów


Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2013/2014 w przypadku studentów rozpoczynających studia bądź zmieniających uczelnie w ramach przeniesienia na AGH z dniem 1 października 2013 r. i w latach następnych będą obowiązywać nowe zasady dokumentowania przebiegu studiów określone w Regulaminie Studiów w brzmieniu nadanym Uchwałą nr 57/2013 Senatu AGH z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów AGH.

 

W szczególności oznacza to zniesienie obowiązku dokumentowania przebiegu studiów w indeksie w formie papierowej. Indeks będzie prowadzony w formie elektronicznej w Wirtualnej Uczelni.

UWAGA! W przypadku studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2013 r., w tym także wznawiających studia w ramach tzw. reaktywacji, dokumentacja przebiegu studiów prowadzona jest na zasadach dotychczasowych, w szczególności w zakresie prowadzenia indeksu w formie papierowej.

Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych w formie elektronicznej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie określa Zarządzenie nr 45/2013 Rektora z dnia 17 września 2013 r.

 

APELUJEMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ WW. ZARZĄDZENIA!!!