13.12.2022

Funkcjonowanie Uczelni w okresie świąteczno-noworocznym


Uprzejmie informujemy o Zarządzeniu Rektora regulującym dzialalność AGH w okresie od 22 grudnia 2022 do 1 stycznia 2023.

Zarządzenie polecamy Państwa uwadze.

Do pobrania:

• Zarządzenie Rektora AGH z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie określenia zasad funkcjonowania Uczelni w okresie świąteczno-noworocznym 2022/2023 roku