26.11.2021

Możliwości zmiany formy zajęć na zdalną


Informujemy o zmianach w zarządzeniu Rektora AGH ws. działalności uczelni od 1 października, które uwzględniają możliwość doraźnej zmiany formy zajęć ze stacjonarnej na zdalną w sytuacji, gdy:

• osoba prowadząca zajęcia została poddana izolacji, ale jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy;
• osoba prowadząca zajęcia została skierowana na kwarantannę;
• osoba prowadząca zajęcia musi sprawować opiekę nad dzieckiem do 14 roku życia, które zostało poddane izolacji, skierowane na kwarantannę lub kiedy dotyczy to opieki nad dzieckiem, którego szkoła w całości przeszła na naukę zdalną;
• co najmniej 50% składu grupy zajęciowej poddane zostało izolacji lub skierowane na kwarantannę.

Odpowiednio udokumentowany wniosek o zmianę formy zajęć na zdalną należy skierować do dziekana macierzystego wydziału, który podejmuje decyzję w tym zakresie.

Dziekan powinien ewidencjonować decyzje ws. wyznaczenia pracy zdalnej.

Zmiany wprowadzone zarządzeniem zmieniającym (nr 70/2021 z 23 listopada 2021 r.) obowiązują do 27 stycznia 2022 r.

Do pobrania:

• Zarządzenie nr 70/2021 Rektora AGHw sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2021 Rektora AGH dotyczącego działalności Uczelni od października 2021 roku

• Zarządzenie nr 56/2021 Rektora AGH z dnia 23 września 2021 r. w sprawie działalności Uczelni od 1 października 2021 roku