16.09.2021

Nowe zarządzenia Rektora AGH


Uprzejmie informujemy o nowych Zarządzeniach Rektora AGH:

• w sprawie szczegółowych zasad organizacji i prowadzenia zdalnego kształcenia w AGH:
- załącznik 1 - edytowalny - zgłoszenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
- załącznik 2 - oświadczenie studenta - przystąpienie do zdalnego egzaminu dyplomowego

• w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie:
- załącznik 1 - wniosek w sprawie nostryfikacji dyplomu
- załącznik 2 - wniosek w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie