15.02.2022

Odnotowywanie osiągnięć studentów w systemie USOS - komunikat Prorektora ds. Kształcenia


W kontekście zbliżającej się ku końcowi zimowej sesji egzaminacyjnej w r. ak. 2021/22 uprzejmie informujemy o piśmie Prorektora ds. Kształcenia dotyczącym m.in. terminów na ogłaszanie wyników zaliczeń i egzaminów w systemie USOS oraz ostatecznym terminie na uzupełnienie elektronicznych protokołów.

20 lutego br. jest ostatnim dniem sesji poprawkowej, wobec czego elektroniczne protokoły w systemie USOS będzie można uzupełnić i zatwierdzić do 25 lutego, godz. 23:59

Do pobrania:

• Pismo Prorektora ws. odnotowywania ocen w systemie USOS