09.11.2020

Pismo Prorektora ws. aktywności studentów na rzecz podmiotów leczniczych i służb sanitarno-epidemiologicznych


Informujemy o piśmie Prorektora ds. Kształcenia w związku z nowelizacją Rozporządzenia MNiSW ws. studiów z 29 października 2020.

W piśmie odniesiono się do zagadnienia możliwości zmiany programów studiów w zakresie zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w celu umożliwienia studentom odbycia tych zajęć w całości lub w części w podmiotach leczniczych lub służbach sanitarno-epidemiologicznych.

W piśmie podjęto również zagadnienie możliwości ubiegania się przez studentów wykonujących czynności w ramach zadań realizowanych przez wyżej wymienione podmioty o zaliczenie ich w poczet praktyk studenckich.

Do pobrania:

– pismo Prorektora ws. aktywności studentów na rzecz podmiotów leczniczych i służb sanitarno-epidemiologicznych