19.02.2021

Pismo Rektora ws. realizacji praktyk zawodowych w semestrze letnim 2020/2021


Informujemy o piśmie Prorektora ds. Kształcenia ws. organizacji praktyk zawodowych przez studentów w nadchodzącym semestrze w kontekście sytuacji epidemicznej.

Do pobrania:
Pismo Prorektora ds. Kształcenia ws. realizacji praktyk zawodowych