24.05.2021

Procedura informowania Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców przez AGH o zamiarze skorzystania przez cudzoziemca z mobilności na terytorium RP w ramach studiów pierwszego lub drugiego stopnia


Informujemy o wytycznych Prorektora ds. Kształcenia związanych z procedurą informowania Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców przez AGH o zamiarze skorzystania przez cudzoziemca z mobilności na terytorium RP w ramach studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

Do pobrania:

– Pismo Prorektora ds. Kształcenia wraz z wytycznymi
– Załącznik nr 1 do wytycznych - formularz zawiadomienia Szefa UDSC