08.12.2020

Środowiskowe wytyczne dotyczące działalności uczelni w roku akademickim 2020/2021 - aktualizacja


MEiN opublikowało zaktualizowane środowiskowe wytyczne dotyczące działalności uczelni w roku akademickim 2020/2021.

Wytyczne zostały uzgodnione z Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

W dokumencie można znaleźć zalecenia i wskazówki, które mogą być użyteczne przy tworzeniu wewnętrznych procedur.

Więcej informacji na ten temat na stronie Ministerstwa:

www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-dotyczace-dzialalnosci-uczelni-w-roku-akademickim-20202021

Do pobrania:

Środowiskowe wytyczne dotyczące działalności uczelni w roku akademickim 2020/21 w związku ze stanem epidemii w Polsce