08.09.2023

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia dotyczące wykorzystania algorytmów AI oraz "generatorów treści"


Informujemy o wytycznych Prorektora ds. Kształcenia dotyczących wykorzystania w procesie kształcenia algorytmów AI, w tym "generatorów treści" takich jak Chat GPT.

Niniejsze wytyczne polecamy uwadze w szczególności nauczycieli akademickich oraz studentów.

Do pobrania (dostępne tylko z komputerów podłączonych do Uczelnianej Sieci Komputerowej AGH):
• wytyczne ws. algorytmów AI