25.04.2020

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia ws. dyplomowania


W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami w sprawie możliwości organizacji procesu dyplomowania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w sposób zdalny, przekazujemy szczegółowe wytyczne i rekomendacje Prorektora ds. Kształcenia w sprawie organizacji procesu dyplomowania, w tym w szczególności w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się.

Do pobrania:

• szczegółowe wytyczne i rekomendacje w sprawie organizacji procesu dyplomowania, w tym w szczególności w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym
• zał. do wytycznych – oświadczenie studenta o gotowości przystąpienia do egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym – DOC/PDF