21.04.2020

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia ws. zasad pobierania opłat w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni


W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi płatności za usługi edukacyjne na studiach wyższych w sytuacji ograniczenia funkcjonowania Uczelni z uwagi na stan epidemii, przekazujemy wytyczne Prorektora ds. Kształcenia w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne od studentów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

W wytycznych znajdują się informacje o wyłączeniu niektórych ograniczeń i obostrzeń wynikających z przepisów regulujących pobieranie opłat w AGH, tj.:

• w przypadku studentów podejmujących studia od roku akademickiego 2019/2020 – w Regulaminie pobierania opłat na studiach wyższych w Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (ustalonym zarządzeniem Nr 29/2019 Rektora AGH z dnia 8 lipca 2019 r.),
• w przypadku studentów podejmujących studia od roku akademickiego 2018/2019 i w latach wcześniejszych – w zasadach pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych (ustalonych uchwałą nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 58/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.).

Gorąco zachęcamy do zapoznania się.

Do pobrania:
• Wytyczne w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne od studentów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19