01.10.2019

Wzory wniosków (odwołania)


Przygotowaliśmy dwa wzory wniosków dla studentów:

- "Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku skreśleń i braku zgody na przeniesienie z innej uczelni bądź reaktywację" - na nim studenci powinni składać odwołania (w myśl nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy) od decyzji administracyjnych (tj. skreślenie, negatywna decyzja o reaktywacji i przeniesieniu z innej Uczelni)

- "Odwołanie od innych rozstrzygnięć Dziekana lub Prodziekana" - na nim studenci powinni składać odwołania od innych rozstrzygnięć (np. brak zgody na urlop, wpis z deficytem itd.)

Prosimy o umieszczenie wniosków na Państwa stronach internetowych. Będą również dostępne na stronie Działu Nauczania w zakładce "Wzory podstawowych wniosków dla studentów", w sekcji "Studia wyższe" pod adresem:

https://www.dzn.agh.edu.pl/studia-wyzsze/wzory-podstawowych-wnioskow-dla-studentow/

Wzory są tylko ułatwieniem dla studentów, którzy nie mają obowiązku z nich korzystać.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Zespołem ds. Studiów Wyższych (Dział Organizacji Studiów).