24.05.2022

Zarządzenie Rektora AGH z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w AGH dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023


Informujemy o opublikowaniu zarządzenia Rektora AGH w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w AGH dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie wraz z załącznikami jest dostępne pod linkiem:
https://www.cok.agh.edu.pl/dzial-nauczania/studia-wyzsze/oplaty-za-studia-dokumenty/wysokosc-oplat/