02.09.2022

Zasady przenoszenia się studentów zagranicznych / z uczelni ukraińskich


Informujemy o opublikowaniu przez Prorektora ds. Kształcenia zasad określających procedurę przeniesienia się do AGH studenta zagranicznego, w tym z uczelni ukraińskich.

Zasady dzielą się na:
• ogólne: stosowane w przypadku każdego przenoszącego się zagranicznego studenta;
• specjalne: stosowane w odniesieniu do studentów objętych tzw. specustawą, przenoszących się z uczelni ukraińskich oraz nieposiadających dokumentów poświadczających okresy studiów.

Informacje Prorektora w ww. kwestiach wraz z załącznikami są dostępne na stronie: https://www.cok.agh.edu.pl/dsz/przeniesienie-studenta-zagr-oraz-ucz-ua-informacje/