12.10.2020

Zawieszanie zajęć dydaktycznych na Wydziałach


Prosimy o zapoznanie się z pismem Prorektora ds. Kształcenia ws. postępowania dotyczącego zawieszania zajęć dydaktycznych na Wydziałach.