Aktualności

28.09.2021

Wytyczne ws. organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022

Uprzejmie informujemy o wytycznych Prorektora ds. Kształcenia ws. organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022, które polecamy Państwa uwadze oraz lekturze. Przypominamy, że od 1 października br. Uczelnia funkcjonuje w trybie...


16.09.2021

Nowe zarządzenia Rektora AGH

Uprzejmie informujemy o nowych Zarządzeniach Rektora AGH: • w sprawie szczegółowych zasad organizacji i prowadzenia zdalnego kształcenia w AGH: - załącznik 1 - edytowalny - zgłoszenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik...


17.08.2021

Zniesienie ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni / ważność legitymacji studenckiej

12 sierpnia MEiN opublikowało rozporządzenie, na mocy którego uchylone zostały ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni (wprowadzone na mocy rozporządzenia MEiN z 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania...


23.07.2021

mLegitymacja studencka

Informujemy, że AGH udostępnia mLegitymację studencką, którą można pozyskać za pośrednictwem systemu USOS. To - zgodnie z prawem - legitymacja studencka, ale wyświetlana na ekranie telefonu. Więcej informacji, wraz z instrukcją...


11.06.2021

Wstępne wytyczne dot. organizacji zajęć w roku akademickim 2021/22

Uprzejmie informujemy o wytycznych Prorektora ds. Kształcenia ws. organizacji zajęć w przyszłym roku akademickim 2021/22. Wytyczne mają charakter wstępny. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej w kraju organizacja zajęć...


24.05.2021

Procedura informowania Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców przez AGH o zamiarze skorzystania przez cudzoziemca z mobilności na terytorium RP w ramach studiów pierwszego lub drugiego stopnia

Informujemy o wytycznych Prorektora ds. Kształcenia związanych z procedurą informowania Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców przez AGH o zamiarze skorzystania przez cudzoziemca z mobilności na terytorium RP w ramach studiów pierwszego...


Wyświetla nowości od 19 do 24 ze wszystkich 194