Aktualności

03.07.2014

AGH nie będzie pobierać opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej oraz za korzystanie z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS

Uprzejmie informujemy, że Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 5 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 35/11), opublikowanym w Dz. U. poz. 821, uznał, że przepisy dotyczące odpłatności za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych w...


01.06.2014

Rekrutacja na studia wyższe 2014/2015

Rekrutacja na studia wyższe 2014/2015


10.02.2014

Kolejny projekt zmian w szkolnictwie wyższym

Kolejny projekt zmian w szkolnictwie wyższym


01.10.2013

Elektroniczna dokumentacja przebiegu studiów

Uprzejmie informujemy, że od roku akademickiego 2013/2014 w przypadku studentów rozpoczynających studia bądź zmieniających uczelnie w ramach przeniesienia na AGH z dniem 1 października 2013 r. i w latach następnych będą...


Wyświetla nowości od 199 do 202 ze wszystkich 202