Kształcenie w liczbach

STATYSTYKA ZA 2022 R.

W roku akademickim 2022/2023 kształcenie w AGH jest prowadzone na 16 wydziałach i 76 kierunkach.

 

Liczba studentów Akademii Górniczo-Hutniczej (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.) wynosi 18 468, w tym:
- na studiach stacjonarnych: 16 207
- na studiach niestacjonarnych: 2 261.

 

Studenci według kierunków studiów (stan na 31.12.2022 r.)
Absolwenci według kierunków studiów (stan na 31.12.2022 r.)

 

STATYSTYKA ZA 2021 R.

W roku akademickim 2021/2022 kształcenie w AGH jest prowadzone na 16 wydziałach i 75 kierunkach.

 

Liczba studentów Akademii Górniczo-Hutniczej (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.) wynosi 19 512, w tym:
- na studiach stacjonarnych: 16 766
- na studiach niestacjonarnych: 2 746.

 

Studenci według kierunków studiów (stan na 31.12.2021 r.)
Absolwenci według kierunków studiów (stan na 31.12.2021 r.)

 

STATYSTYKA ZA 2020 R.

W roku akademickim 2020/2021 kształcenie w AGH jest prowadzone na 16 wydziałach i 70 kierunkach.

 

Liczba studentów Akademii Górniczo-Hutniczej (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.) wynosi 20 676, w tym:
- na studiach stacjonarnych: 17 680
- na studiach niestacjonarnych: 2 996.

 

Studenci według kierunków studiów (stan na 31.12.2020 r.)
Absolwenci według kierunków studiów (stan na 31.12.2020 r.)

 

STATYSTYKA ZA 2019 R.

W roku akademickim 2019/2020 kształcenie w AGH jest prowadzone na 16 wydziałach, na 65 kierunkach i ponad 200 specjalnościach.

Liczba studentów Akademii Górniczo-Hutniczej (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.) wynosi 22 093, w tym:
- na studiach stacjonarnych: 18 841
- na studiach niestacjonarnych: 3 252.

 

Studenci według kierunków studiów (stan na 31.12.2019 r.)
Absolwenci według kierunków studiów (stan na 31.12.2019 r.)

 

STATYSTYKA ZA 2018 R.

W roku akademickim 2018/2019 kształcenie w AGH jest prowadzone na 16 wydziałach, na 60 kierunkach i ponad 200 specjalnościach.

Liczba studentów Akademii Górniczo-Hutniczej (stan wg sprawozdania S-10 dla Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2018 r.) wynosi 23 909, w tym:
- na studiach stacjonarnych: 20 412
- na studiach niestacjonarnych: 3 497.

 

Studenci według kierunków studiów (stan na 31.12.2018 r.)
Absolwenci według kierunków studiów (stan na 31.12.2018 r.)

 

STATYSTYKA ZA 2017 R.

W roku akademickim 2017/2018 kształcenie w AGH jest prowadzone na 16 wydziałach, na 58 kierunkach i ponad 200 specjalnościach.

Liczba studentów Akademii Górniczo-Hutniczej (stan wg sprawozdania S-10 dla Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 listopada 2017 r.) wynosi 26 349, w tym:
- na studiach stacjonarnych: 22 339
- na studiach niestacjonarnych: 4 010.

 

Studenci według kierunków studiów (stan na 30.11.2017 r.)
Absolwenci według kierunków studiów (stan na 30.11.2017 r.)

 

STATYSTYKA ZA 2016 R.

W roku akademickim 2016/2017 kształcenie w AGH jest prowadzone na 16 wydziałach, na 58 kierunkach i ponad 200 specjalnościach.

Liczba studentów Akademii Górniczo-Hutniczej (stan wg sprawozdania S-10 dla Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 listopada 2016 r.) wynosi 28 653, w tym:
- na studiach stacjonarnych: 24 030
- na studiach niestacjonarnych: 4 623.


Studenci według kierunków studiów (stan na 30.11.2016 r.)
Absolwenci według kierunków studiów (stan na 30.11.2016 r.)

 

STATYSTYKA ZA 2015 R.

W roku akademickim 2015/2016 kształcenie w AGH jest prowadzone na 16 wydziałach, na 57 kierunkach i ponad 200 specjalnościach.

Liczba studentów Akademii Górniczo-Hutniczej (stan wg sprawozdania S-10 dla Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 listopada 2015 r.) wynosi 30 262, w tym:
- na studiach stacjonarnych: 25 193
- na studiach niestacjonarnych: 5 069.


Studenci według kierunków studiów (stan na 30.11.2015 r.)
Absolwenci według kierunków studiów (stan na 30.11.2015 r.)

 

STATYSTYKA ZA 2014 R.

W roku akademickim 2014/2015 kształcenie w AGH jest prowadzone na 16 wydziałach, na 57 kierunkach i ponad 200 specjalnościach.

Liczba studentów Akademii Górniczo-Hutniczej (stan wg sprawozdania S-10 dla Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 listopada 2014 r.) wynosi 32 245, w tym:
- na studiach stacjonarnych: 26 314
- na studiach niestacjonarnych: 5 931.


Studenci według kierunków studiów (stan na 30.11.2014 r.)
Absolwenci według kierunków studiów (stan na 30.11.2014 r.)

 

STATYSTYKA ZA 2013 R.

W roku akademickim 2013/2014 kształcenie w AGH jest prowadzone na 16 wydziałach, na 54 kierunkach i ponad 200 specjalnościach.

Liczba studentów Akademii Górniczo-Hutniczej (stan wg sprawozdania S-10 dla Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 listopada 2013 r.) wynosi 33 244, w tym:
- na studiach stacjonarnych: 26 461
- na studiach niestacjonarnych: 6 783.

 

Studenci według kierunków studiów (stan na 30.11.2013 r.)

Absolwenci według kierunków studiów (stan na 30.11.2013 r.)

 

STATYSTYKA ZA 2012 R.

W roku akademickim 2012/2013 kształcenie w AGH było prowadzone na 16 wydziałach.

Liczba studentów Akademii Górniczo-Hutniczej (stan wg sprawozdania S-10 dla Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 listopada 2012 r.) wynosiła  35 569, w tym:
- na studiach stacjonarnych: 27 516
- na studiach niestacjonarnych: 8 053.

 

Studenci według kierunków studiów (stan na 30.11.2012 r.)

Absolwenci według kierunków studiów (stan na 30.11.2012 r.)


STATYSTYKA W LATACH 2009–2011

Studenci według kierunków studiów w latach 2009–2011