Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń

Program kursu:

1. Podział układów hydraulicznych i ogólny schemat układu hydrostatycznego (1 h).

2. Układy jedno- i wielopompowe (1 h).

3. Układy sterowane dławieniowo: schematy konstrukcyjne, analiza strat i sprawności układów (2 h).

4. Układy sterowania objętościowego: schematy konstrukcyjne, analiza strat i sprawności układów (1 h).

5. Przekładnie hydrostatyczne: działające w obiegu otwartym cieczy, działające w obiegu zamkniętym cieczy (1 h).

6. Układy połączeń odbiorników hydrostatycznych: układy szeregowego połączenia odbiorników, układy równoległego połączenia odbiorników, układy szeregowo-równoległego połączenia odbiorników (1 h).

7. Zasilacze hydrauliczne: zasilacze zespołowe i centralne, indywidualne stacje zasilające (1 h).

8. Układy sterowania sekwencyjnego: układy sterowania sekwencyjnego od położenia, układy sterowania sekwencyjnego od ciśnienia (2 h).

9. Układy synchronizacji ruchu siłowników, analiza układów i cechy eksploatacyjne (2 h).

10. Układy hydrauliczne wykorzystujące technikę nabojową (1 h).

11. Układy hydrauliki mobilnej: układy napędowe maszyn roboczych, hydrauliczne serwomechanizmy kierownicze (2 h).

12. Serwomechanizmy maszyn: pełno hydrauliczne, elektrohydrauliczne (1 h).

13. Układy hydrauliczne energooszczędne: układy Load Sensing OC, układy Load Sensing CC, układy LUDV, układy z odzyskiem energii (2 h).

14. Zajęcia praktycznena stanowiskach laboratoryjnych: budowa podstawowych układów hydrostatycznych i sprawdzanie ich działania (8 h).

15. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych: badanie i eksploatacja pomp wyporowych (2 h).

16. Zajęcia praktyczne na stanowiskach laboratoryjnych: eksploatacja przekładni hydrostatycznych działających w obiegu otwartym i zamkniętym cieczy (2 h).

 

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących od 6 do 10 osób. Główny nacisk kursu położony jest na wykorzystanie przyswojonej wiedzy w zagadnieniach  praktycznych dotyczących napędu hydrostatycznego. W ramach zaliczenia kursu uczestnicy rozwiązują test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Absolwenci kursu otrzymują dyplom AGH ukończeniu kursu oraz certyfikat potwierdzający odbycie kursu na stanowiskach firmy Parker Hannifin w Laboratorium Napędu i Sterowania Hydraulicznego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w Krakowie.

 

Czas trwania:

Kurs obejmuje 30 godzin zajęć rozłożonych na 4 kolejne dni w tygodniu lub dwa spotkania sobotnio-niedzielne (uzgodnione po wcześniejszej konsultacji z uczestnikami).

 

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są przez organizatora w sposób ciągły. W razie potrzeby będą uruchamiane dodatkowe terminy kursów.

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Katedra Automatyzacji Procesów

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

pawilon B-2, p. I, pok.104/5

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Małgorzata Gacek (tel.: 12 617 30 62, e-mail: mgacek@agh.edu.pl)

 

Opłaty:

2 200 zł