Akty prawne dotyczące przebiegu i organizacji studiów oraz nauki języków obcych i zajęć wychowania fizycznego

Ustawodawstwo

 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Regulaminy AGH

 

Zarządzenia Rektora/Uchwały Senatu