Dyplomowanie

Nowe wzory dyplomów

Od 21 czerwca 2021 r. w AGH obowiązuje Zarządzenie nr 41/2021 Rektora AGH w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów, które są wydawane wg wzorów zatwierdzonych Uchwałą Senatu nr 35/2021.

 

Wprowadzenie nowego wzoru dyplomu było podyktowane wejściem w życie ustawy o dokumentach publicznych z dnia 22 listopada 2018 r. oraz rozporządzeń wykonawczych, zgodnie z którymi dyplom ukończenia studiów wyższych jest dokumentem publicznym drugiej kategorii, winnym posiadać szereg zabezpieczeń przed fałszerstwem.

 

Zarządzenie nr 41/2021 Rektora AGH znajduje zastosowanie do dyplomów i suplementów spełniających wymagania określone w ustawie o dokumentach publicznych, jej aktach wykonawczych, wydawanych wg wzorów uchwalonych przez Senat AGH (Uchwała 35/2021).

 

Dyplomy i suplementy, w tym także ich odpisy i duplikaty - odrębne od tych, o których mówi wspomniane wyżej zarządzenie - wydawane są według wzorów i na zasadach dotychczasowych.

 

Odbiór dyplomu

Dyplom wraz z suplementem wydawane są w Sekcji Dokumentów Publicznych (SDP) (pod łącznikiem A0 – A1 - wejście od parkingu).
Godziny przyjmowania stron oraz dane kontaktowe prosimy sprawdzać na stronie internetowej SDP.

Akty prawne

• zewnętrzne:

 

• uczelniane:

Instrukcje

• szczegółowa Instrukcja w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów wraz z załącznikami

 

• instrukcje dotyczące procedury dyplomowania dla studenta oraz pracownika są dostępne na stronie Działu Utrzymania Systemów Obsługi Studiów → USOS dla studenta, USOS dla pracownika (uwaga! Pliki z instrukcjami dostępne są tylko w sieci AGH. Poza terenem uczelni, dostęp do nich możliwy jest za pomocą VPN. Szczegółowe informacje na temat tego, jak używać VPN, znajdują się na stronie: panel.agh.edu.pl w zakładce VPN AGH).

Prezentacje

• dyplomy i suplementy w AGH w świetle najnowszych zmian - 08.07.2021

• wydawanie kompletu dyplomu w trybie Zarządzenia nr 41/2021 - 08.07.2021

Przydatne linki

• Bezpieczeństwo dokumentów publicznych

• Rejestr Dokumentów Publicznych

• Informacja o dyplomach w AGH - Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

 

⇐ Powrót