Dyplomowanie

Od 21 czerwca 2021 r. w AGH obowiązuje Zarządzenie nr 41/2021 Rektora AGH w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów, które są wydawane wg wzorów zatwierdzonych Uchwałą Senatu nr 35/2021.

 

Wprowadzenie nowego wzoru dyplomu było podyktowane wejściem w życie ustawy o dokumentach publicznych z dnia 22 listopada 2018 r. oraz rozporządzeń wykonawczych, zgodnie z którymi dyplom ukończenia studiów wyższych jest dokumentem publicznym drugiej kategorii, winnym posiadać szereg zabezpieczeń przed fałszerstwem.

 

Zarządzenie nr 41/2021 Rektora AGH znajduje zastosowanie do dyplomów i suplementów spełniających wymagania określone w ustawie o dokumentach publicznych, jej aktach wykonawczych, wydawanych wg wzorów uchwalonych przez Senat AGH (Uchwała 35/2021).

 

Dyplomy i suplementy, w tym także ich odpisy i duplikaty - odrębne od tych, o których mówi wspomniane wyżej zarządzenie - wydawane są według wzorów i na zasadach dotychczasowych.

 

Zmiany nastąpiły również w zakresie informatycznej obsługi procesu dyplomowania:

• generowanie wszystkich dyplomów odbywa się w USOS,

• generowanie suplementów dla studentów prowadzonych w USOS odbywa się w USOS,

• generowanie suplementów dla studentów prowadzonych w systemie Dziekanat.XP odbywa się w Dziekanat.XP.

 


Odbiór dyplomu:


Dyplom wraz z suplementem wydawane są w Sekcji Dokumentów Publicznych (pod łącznikiem A0 – A1 - wejście od parkingu).
Przyjmowanie stron:

 

poniedziałek – piątek: 8:00 - 15:00


Tel. 12 617 56 68
Email: odbiory.dyplomu@agh.edu.pl


 

Poniżej znajduje się szereg dokumentów - aktów prawnych, instrukcji i prezentacji - pomocnych z punktu widzenia procedowania w nowym porządku prawnym:

➤ Akty prawne:

• zewnętrzne:

–  ustawa o dokumentach publicznych,

–  rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu dokumentów publicznych,

– rozporządzenie MSWiA w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń dokumentów publicznych przed fałszerstwem,

 

• uczelniane:

– Zarządzenie nr 41/2021 Rektora AGH ws. zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów,

– Uchwała 35/2021 Senatu AGH ws. zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia wydawanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

+ załącznik zawierający wzory dyplomów

 

➤ Instrukcje:

• szczegółowa Instrukcja w sprawie zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów wraz z załącznikami,

• Instrukcja dla dziekanatów - wprowadzanie informacji o pracy, rejestracja pracy, rozliczenie studenta, wprowadzanie informacji do obrony,

• Instrukcja - USOSweb wydruk suplementów,

• Instrukcja dla studenta - APD w USOSweb,

Instrukcja dla opiekuna pracy i recenzenta - APD w USOSweb.

 

Instrukcje dotyczące procesu dyplomowania w USOSweb są aktualizowane. Dostępne są na stronie www.usos.agh.edu.pl ⇒ sekcje USOS dla studenta / USOS dla pracownika

 

➤ Prezentacje

• dyplomy i suplementy w AGH w świetle najnowszych zmian - 08.07.2021

• wydawanie kompletu dyplomu w trybie Zarządzenia nr 41/2021 - 08.07.2021

 

➤ Przydatne linki:

• Bezpieczeństwo dokumentów publicznych

• Rejestr Dokumentów Publicznych

• Informacja o dyplomach w AGH - Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

⇐ Powrót