AKTUALNOŚCI

29.07.2020

Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia ws. organizacji zajęć w nowym roku akademickim 2020/2021

Przekazujemy wytyczne Prorektora ds. Kształcenia, które dotyczą organizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim 2020/2021.Zachęcamy do zapoznania się.Do pobrania: Wytyczne Prorektora ds. Kształcenia ws. organizacji...[więcej]


16.06.2020

Sesja Q&A ws. procesu kształcenia – URSS i Prorektor ds. Kształcenia

Zamieszczamy zapis sesji Q&A, w trakcie której Prorektor ds. Kształcenia odpowiedział na szereg pytań związanych z szeroko pojętym procesem kształcenia w kontekście funkcjonowania Uczelni w okresie stanu epidemii. Do...[więcej]


09.06.2020

Dodatkowe wytyczne Prorektora ds. Kształcenia dot. organizacji zajęć oraz przeprowadzania zaliczeń i egzaminów

Przekazujemy dodatkowe wytyczne Prorektora ds. Kształcenia, które dotyczą organizacji zajęć dydaktycznych oraz przeprowadzania zaliczeń/egzaminów w budynkach Uczelni w kontekście obecnej - w dalszym ciągu potencjalnie groźnej -...[więcej]


03.06.2020

Wytyczne Prorektora ds Kształcenia w sprawie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020

Przedstawiamy wytyczne Prorektora ds Kształcenia w sprawie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020, które dostępne są tutaj.[więcej]


03.06.2020

Uzupełnienie wytycznych Prorektora ds. Kształcenia z dnia 18 maja ws. wznowienia kształcenia w AGH

Przedstawiamy uzupełnienie wytycznych Prorektora ds Kształcenia z dnia 18 maja ws  sprawie wznowienia kształcenia w AGH, które dostępne są tutaj.[więcej]


28.05.2020

Zarządzenie nr 32/2020 Rektora AGH z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem nr 32/2020 Rektora AGH z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku, które dostępne jest tutaj.[więcej]


22.05.2020

Środowiskowe wytyczne MNiSW w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni

MNiSW opublikowało wytyczne i zalecenia związane z częściowym przywracaniem działalności uczelni. Szczegóły znajdują się na stronie MNiSW. Wytyczne zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego,...[więcej]


21.05.2020

Zarządzenie Rektora AGH ws. zmiany szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020

Przedstawiamy Zarządzenie Rektora AGH w sprawie zmiany szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020, które dostępne jest tutaj.[więcej]


21.05.2020

Wytyczne ws. wznowienia kształcenia w AGH

Przedstawiamy wytyczne Prorektora ds. Kształcenia w sprawie wznowienia kształcenia w AGH, które dostępne są tutaj.[więcej]


15.05.2020

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych na studiach

W związku z planowanym stopniowym przywracaniem działalności uczelni, 12 maja 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wystosował zalecenia dotyczące wymogów, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa m.in. studentów...[więcej]


Wyświetla nowości od 1 do 10 ze wszystkich 18
<< Pierwsza < Poprzednia 1-10 11-18 Następna > Ostatnia >>

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 

•zawieszenie zajęć dydaktycznych oraz zajęcia zdalne: zawieszenie zajęć dydaktycznych w tradycyjnej formie obowiązuje w Uczelni do 15 maja. Nauczyciele akademiccy zostali zobowiązani do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość albo z wykorzystaniem innego sposobu realizacji tych zajęć w ramach tzw. zajęć zdalnych, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów. Obowiązek ten nie dotyczy zajęć z uwagi na ich szczególną formę czy specyfikę, w tym w szczególności możliwości techniczne i logistyczne. 

 

Zalecane jest wyznaczanie terminów zajęć online takich samych, jak w przypadku zajęć w aktualnym rozkładzie zajęć.

 

Prowadzenie zajęć w trybie zdalnym ma za zadanie zminimalizować konieczność odrabiania zajęć, a co za tym idzie daleko idących zmian w kalendarzu roku akademickiego 2019/2020.

 

Zachęcamy do zapoznania się z:
– rekomendacjami MNiSW ws. kształcenia zdalnego w uczelniach
– wytycznymi Prorektora ds. Kształcenia w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych na studiach wyższych w AGH w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni

 

W wyżej wymienionych dokumentach można znaleźć również informacje dotyczące praw i obowiązków studentów oraz nauczycieli akademickich w sytuacji prowadzenia dydaktyki w formie zdalnej.

 

•płatności za usługi edukacyjne: Rektor podjął decyzję o przedłużeniu terminu płatności za usługi edukacyjne na studiach wyższych do 31 maja 2020 r.

 

Jednocześnie informujemy, że Prorektor ds. Kształcenia, w wytycznych ws. szczególnych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne od studentów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wyłączył niektóre ograniczenia wynikające z przepisów dotyczących pobierania opłat za usługi edukacyjne, m.in. możliwość zwolnienia z opłaty lub jej części oraz rozłożenie płatności na raty nie więcej niż dwa razy w czasie studiów w ramach danego poziomu studiów. Odpowiednie wnioski należy składać nie później niż do 20 maja br.

 

•ważność Elektronicznych Legitymacji Studenckich: Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności poprzez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach legitymacji hologramu.

 

• zamknięcie wszystkich budynków Uczelni oraz zakaz wstępu do budynków AGH: obowiązuje do 15 maja włącznie.

 


Zachęcamy do zapoznania się z aktami prawnymi normującymi funkcjonowanie szkolnictwa wyższego oraz Uczelni w bieżącej sytuacji - teksty dokumentów znajdują się w sekcji 'AKTY PRAWNE'.

 

←Powrót