wytyczne ws. organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022 28.09.2021

 

• wstępne wytyczne Prorektora ds. Kształcenia organizacji zajęć w roku akademickim 2021/2022  – 10.06.2021

 

• wytyczne Prorektora ds. Kształcenia dotyczące zasad organizacji i przeprowadzania zaliczeń kończących zajęcia i egzaminów, w tym także w trybie zdalnym, w nadchodzącej zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021  07.05.2021

 

• pismo Prorektora ds. Kształcenia ws. realizacji praktyk zawodowych w semestrze letnim 2020/21 – 17.02.2021

 

• wytyczne Prorektora ds. Kształcenia ws. organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021 – 08.02.2021

 

• wytyczne Prorektora ds. Kształcenia dotyczące zasad organizacji i przeprowadzania zaliczeń kończących zajęcia i egzaminów, w tym także w trybie zdalnym, w nadchodzącej zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021  – 11.01.2021

 

• pismo Prorektorów ds. Kształcenia i ds. Studenckich do Studentów AGH ws. „samokwaranntany przedświątecznej” – 1.12.2020

 

• pismo Prorektorów ds. Kształcenia i ds. Studenckich do Dziekanów wydziałów AGH ws. „samokwaranntany przedświątecznej” – 1.12.2020

 

• pismo Prorektora ws. aktywności studentów na rzecz podmiotów leczniczych i służb sanitarno-epidemiologicznych – 5.11.2020

 

• pismo uzupełniające do pismo ws. zajęć dydaktycznych od 19 października 19.10.2020

 

• pismo ws. zajęć dydaktycznych od 19 października – 16.10.2020

 

• pismo ws. postępowania dot. zawieszania zajęć na Wydziałach – 12.10.2020

 

pismo ws. wytycznych dot. organizacji zajęć w nowym roku akademickim 2020/2021 – 23.09.2020

 

• wytyczne ws. zajęć z wychowania fizycznego w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 – 22.09.2020

 

• wytyczne ws. organizacji zajęć w nowym roku akademickim 2020/2021 – 27.07.2020 

 

• dodatkowe wytyczne Prorektora ds. Kształcenia dot. organizacji zajęć oraz przeprowadzania zaliczeń i egzaminów – 8.06.2020 

 

• wytyczne w sprawie zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 – 29.05.2020 

 

• uzupełnienie wytycznych Kształcenia z dnia 18 maja ws. wznowienia kształcenia w AGH – 29.05.2020 

 

• wytyczne ws. wznowienia i organizacji procesu kształcenia w AGH do końca r. a. 2019/2020 – 18.05.2020 

 

• szczegółowe wytyczne i rekomendacje w sprawie organizacji procesu dyplomowania, w tym w szczególności w zakresie możliwości przeprowadzania egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym – 23.04.2020 

 

• wytyczne w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne od studentów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 – 20.04.2020 

 

• szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji zajęć dydaktycznych na studiach wyższych w AGH w okresie nadzwyczajnego funkcjonowania Uczelni spowodowanego stanem epidemii 6.04.2020 

 

←Powrót