Centrum Organizacji Kształcenia

W związku ze stanem epidemii pracownicy COK w okresie od 18 do 25 marca pracują w trybie zdalnym w godzinach 8:00 – 15:30.

 

Biuro COK:

 

e-mail: cok@agh.edu.pl
tel. 12 617 32 61

 

***

 

Kontakt do kierownictwa COK:

 

Aleksandra Matukin-Szumlińska
Dyrektor Centrum Organizacji Kształcenia

 

kom. 697 350 760
e-mail: matukin@agh.edu.pl

 

Katarzyna Brzozowska
Zastępca Dyrektora Centrum Organizacji Kształcenia

 

kom. 885 566 331
e-mail: kbrzoz@agh.edu.pl

 

Krzysztof Wajhajmer
Kierownik Działu Organizacji Studiów

 

kom. 12 617 51 22
e-mail: kwajhaj@agh.edu.pl

 

Monika Kowalska
Kierownik Działu Jakości Kształcenia

 

kom. 887 779 995
e-mail: mirota@agh.edu.pl

 

Joanna Cięciwa
Kierownik Działu Studentów Zagranicznych

 

kom. 693 350 446
e-mail: asia@agh.edu.pl

 

Anna Pietrzyk
Kierownik Działu Utrzymania Systemów Obsługi Studiów

 

kom. apietrzyk@agh.edu.pl
e-mail: 885 510 588

 

***

 

Dział Organizacji Studiów:

 

• zapisy na przedmioty humanistyczno-społeczne, numery albumów dla studentów zagranicznych:
e-mail: dako@agh.edu.pl
tel. 12 617 48 95

 

• zapisy na przedmioty obcojęzyczne:
e-mail: okafor@agh.edu.pl
tel. 12 617 32 64

 

• dyplomowanie:
e-mail: tancula@agh.edu.pl
tel. 12 617 32 62

 

• wnioski o przeniesienie, odwołania do Rektora, system antyplagiatowy:
e-mail: szewc@agh.edu.pl, kwajhaj@agh.edu.pl
tel. 12 617 36 13, 12 617 51 22

 

• sprawy studiów podyplomowych:
e-mail: bsoltys@agh.edu.pl
tel. 12 617 35 74

 

• inne kwestie związane z Regulaminem Studiów AGH oraz opłatami za studia:
e-mail: wszystkie powyższe
tel. wszystkie powyższe

 

Dział Jakości Kształcenia:

 

• programy studiów (zmiana programu studiów, tworzenie nowego kierunku itp.):
e-mail: mirota@agh.edu.pl
tel. 12 617 50 55

 

• kierunki studiów w systemie POL-on:
e-mail: mirota@agh.edu.pl
tel. 12 617 50 55

 

• baza Sylabus:
e-mail: mbartys@agh.edu.pl; krauzowicz@agh.edu.pl
tel. 12 617 27 12, 12 617 38 80

 

• projekt Mistrzowie Dydaktyki:
e-mail: mbartys@agh.edu.pl
tel. 12 617 27 12

 

Dział Studentów Zagranicznych:

 

• studenci zagraniczni - kandydaci na studia i studenci regularni: sprawy związane z podejmowaniem i odbywaniem studiów w AGH, obniżenia/zwolnienia z opłat, sprawy bieżące:
e-mail: international.students@agh.edu.pl
tel. 12 617 50 92

 

• sprawy związane z aplikacjami i wytycznymi w ramach wymiany studenckiej w AGH dla studentów zagranicznych,
• bieżąca obsługa studentów przebywających w AGH:
e-mail: exchange@agh.edu.pl
tel. 12 617 52 38

 

• sprawozdawczość GUS/POL-on w zakresie studentów cudzoziemców:
e-mail: asia@agh.edu.pl
tel. 12 617 46 15

 

Dział Utrzymania Systemów Obsługi Studiów:

 

• usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS:
e-mail: pomoc-usos@agh.edu.pl, kowalskia@agh.edu.pl, joanna.holy@agh.edu.pl
tel. 12 617 23 28, 12 617 53 42

 

• planowanie i rozliczanie dydaktyki:
e-mail: rosolek@agh.edu.pl, mytnik@agh.edu.pl
tel. 12 617 32 78, 12 617 48 94

 

Sprawy studiów podyplomowych:

 

e-mail: kbrzoz@agh.edu.pl
tel. 885 566 331