Dział Utrzymania Systemów Obsługi Studiów

mgr inż. Anna Pietrzyk

Kierownik Działu

pawilon C-1, I piętro, pok. 112

T: 12 617 53 42, 885510588

E: apietrzyk@agh.edu.pl

 

 • ‒ koordynacja prac merytorycznych związanych z wdrożeniem w Uczelni systemu USOS, w szczególności wsparcie merytoryczne przy pracach informatycznych, organizacja przepływu informacji, w tym konsultacje i współpraca z ekspertami zewnętrznymi, programistami oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi, bieżące monitorowanie postępu prac związanych z wdrożeniem USOS
 • ‒ koordynacja organizacyjna, administracyjna i finansowa wszelkich spraw związanych z wdrożeniem USOS w AGH

 

mgr Monika Bińczycka
Starszy specjalista ds. informatyki
pawilon C-1, I piętro, pok. 110
T: 12 617 49 75
E:

 

 • - prace informatyczne i programistyczne związane z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), w szczególności: przygotowanie, aktualizacja, modyfikacja kodów/skryptów/słowników oprogramowania USOS oraz prace testowe z tym związane;
 • - współpraca i konsultacje z członkami Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego, ekspertami zewnętrznymi, innymi programistami zajmującymi się wdrożeniem USOS w AGH, Uczelnianym Centrum Informatyki (UCI) w zakresie wszelkich pojawiających się spraw związanych z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem USOS oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi;
 • - prace instalacyjne umożliwiające użytkowanie systemu USOS przez użytkowników końcowych;
 • - opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS);
 • - współprowadzenie szkoleń użytkowników końcowych systemu USOS.

 

mgr Joanna Hoły
Samodzielny referent techniczny
pawilon C-1, III piętro, pok. 322
T: 12 617 23 28
E: joanna.holy@agh.edu.pl

 

 • - prace informatyczne i programistyczne związane z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), w szczególności: przygotowanie, aktualizacja, modyfikacja kodów/skryptów/słowników oprogramowania USOS oraz prace testowe z tym związane;
 • - współpraca i konsultacje z członkami Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego, ekspertami zewnętrznymi, innymi programistami zajmującymi się wdrożeniem USOS w AGH, Uczelnianym Centrum Informatyki (UCI) w zakresie wszelkich pojawiających się spraw związanych z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem USOS oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi;
 • - prace instalacyjne umożliwiające użytkowanie systemu USOS przez użytkowników końcowych;
 • - opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS);
 • - współprowadzenie szkoleń użytkowników końcowych systemu USOS.

 

lic. Andrzej Kowalski

Specjalista ds. informatyki

pawilon C-1, III piętro, pok. 322

T: 12 617 23 28

E: kowalskia@agh.edu.pl

 

 • - prace informatyczne i programistyczne związane z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), w szczególności: przygotowanie, aktualizacja, modyfikacja kodów/skryptów/słowników oprogramowania USOS oraz prace testowe z tym związane;
 • - współpraca i konsultacje z członkami Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego, ekspertami zewnętrznymi, innymi programistami zajmującymi się wdrożeniem USOS w AGH, Uczelnianym Centrum Informatyki (UCI) w zakresie wszelkich pojawiających się spraw związanych z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem USOS oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi;
 • - prace instalacyjne umożliwiające użytkowanie systemu USOS przez użytkowników końcowych;
 • - opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS);
 • - współprowadzenie szkoleń użytkowników końcowych systemu USOS.

 

mgr inż. Agnieszka Rosołek

Specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 110
T: 12 617 32 78
E: rosolek@agh.edu.pl

 

 • - nadzór nad planowaniem i rozliczaniem dydaktyki przez jednostki uczelni;
 • - kontrola formalna i rachunkowa planów i sprawozdań obciążenia dydaktycznego, poleceń wypłaty i wysokości stawek wydziałowych;
 • - bieżące uzupełnianie danych dotyczących nauczycieli akademickich (urlopy, obniżki pensum, zwolnienia lekarskie);
 • - weryfikacja niedociążeń w zakresie pensum dydaktycznego;
 • - współpraca w tym zakresie z Działem Kadrowo-Płacowym;
 • - sprawozdawczość w zakresie obciążenia dydaktycznego (pensum oraz godziny ponadwymiarowe) dla władz uczelni i innych jednostek;
 • - sprawozdawczość w zakresie liczby studentów, absolwentów na studiach wyższych dla władz uczelni, MNiSW, GUS, POL-on i innych jednostek;

 

mgr inż. Marta Siemińska
Specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 110
T: 12 617 48 94
E: mytnik@agh.edu.pl

 

 • - nadzór nad planowaniem i rozliczaniem dydaktyki przez jednostki uczelni;
 • - kontrola formalna i rachunkowa planów i sprawozdań obciążenia dydaktycznego, poleceń wypłaty i wysokości stawek wydziałowych;
 • - bieżące uzupełnianie danych dotyczących nauczycieli akademickich (urlopy, obniżki pensum, zwolnienia lekarskie);
 • - weryfikacja niedociążeń w zakresie pensum dydaktycznego;
 • - współpraca w tym zakresie z Działem Kadrowo-Płacowym;
 • - sprawozdawczość w zakresie obciążenia dydaktycznego (pensum oraz godziny ponadwymiarowe) dla władz uczelni i innych jednostek;
 • - sprawozdawczość w zakresie liczby studentów, absolwentów na studiach wyższych dla władz uczelni, MNiSW, GUS, POL-on i innych jednostek;