International Seminar on Management and Innovations (Międzynarodowe Seminarium Zarządzania i Innowacji)

Program kursu:

Łączna liczba godz. dydaktycznych: 50, w tym:

a) wykładów: 24 godz.

b) ćwiczeń: 16 godz.

c) innych form zajęć: 10 godz.

 • Perspektywy rozwoju gospodarczego, środowiskowego i energetycznego świata i regionów (wykład 4 godz.)
 • Energia w budynkach w różnych klimatach (ćwiczenia 6 godz.)
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie (wykład 6 godz.)
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie (ćwiczenia 4 godz.)
 • Zarządzanie projektami (wykład 4 godz.)
 • Komercjalizacja innowacji (wykład 6 godz.)
 • Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (wykład 4 godz.)
 • Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (ćwiczenia 6 godz.)
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie – wizyta studyjna w zakładzie produkcyjnym Fiat Auto Poland SA w Tychach (zajęcia praktyczne 4 godz.)
 • Zarządzanie projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie – wizyta studyjna w zakładzie produkcyjnym Fiat Auto Poland SA w Tychach (zajęcia praktyczne 3 godz.)
 • Rozwój i wsparcie projektów innowacyjnych – wizyta studyjna w Krakowskim Parku Technologicznym p. z o.o. (zajęcia praktyczne 3 godz.)

 

Czas trwania:

10 dni; termin zostanie ustalony po zgłoszeniu się grupy min. 15 osób.

 

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia grup przyjmowane są w sposób ciągły.

Indywidualne osoby mogą dołączyć do grupy.

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Zarządzania

ul. Gramatyka 10, pawilon D-14, pok. 102

30-067 Kraków

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr inż. Aneta Ochońska (tel.: 12 617 39 92, aochonsk@zarz.agh.edu.pl)

 

Opłaty:

1 650 zł

 

Informacje dodatkowe:

Wymagana znajomość języka angielskiego.

Możliwość organizacji kursu w języku rosyjskim.