Akademia Architektury IT / IT Architecture Academy

Program kursu:

Kursy w ramach Akademii Architektury IT / IT Architecture Academy zapewniają:

 • jedyne w Polsce kursy integrujące budowę architektury oprogramowania z wartością biznesową;
 • wartość biznesową rozwiązań poprzez rozwiązania od architektury korporacyjnej do architektury oprogramowania;
 • nowoczesny system szkoleń: wykłady, warsztaty, e-learning;
 • pracę grupową przy projektowaniu architektury;
 • zdobycie wiedzy informatycznej zgodnej ze standardami międzynarodowymi SEI (Software Engineering Institute Carnegie-Mellon University).

 

Tematyka kursów:

Kursy z zakresu architektury oprogramowania

Od architektury korporacyjnej do architektury oprogramowania (1 dzień, 8 godzin, 0,5 ECTS)

Istotą kursu jest powiązanie rozwoju oprogramowania z działalnością biznesową firmy. Kurs składa się z czterech modułów:

 • Poprawa funkcjonowania firm informatycznych w oparciu o architekturę korporacyjną;
 • Architektura współpracy jako szczupłe podejście do rozwoju architektury korporacyjnej;
 • Rozwój kompetencji architektów oprogramowania;
 • Artefakty architektury oprogramowania i architektury korporacyjnej.

 

Warsztaty architektury oprogramowania (2-dniowe, 16 godzin, 1,0 ECTS)

Celem kursu jest poznanie zasad tworzenia architektury oprogramowania według metody proponowanej przez (SEI) Software Engineering Institute Carnegie-Mellon University. Forma warsztatów  stosowana na szkoleniu jest zbliżona do pracy w firmie informatycznej, co spowoduje utrwalenie wiedzy praktycznej.

 

Modelowanie i dokumentowanie architektury oprogramowania (2-dniowe, 16 godzin, 1,0 ECTS)

Celem kursu jest poznanie zasad dokumentowania architektury oprogramowania. Forma warsztatów stosowana na szkoleniu jest zbliżona do pracy w firmie informatycznej, co spowoduje utrwalenie wiedzy praktycznej.

 

Kursy z zakresu architektury korporacyjnej

Proponowane są następujące kursy dotyczące architektury korporacyjnej:

 1. Modelowanie architektury w ArchiMate, (2-dniowe, 16 godzin, 1,0 ECTS).
 2. Architektura korporacyjna, (2-dniowe, 16 godzin, 1,0 ECTS).
 3. SOA – Architektura zorientowana na usługi, (2-dniowe, 16 godzin, 1,0 ECTS).
 4. Modelowanie biznesowe w BPMN. (2-dniowe, 16 godzin, 1,0 ECTS).

 

Zaliczenie kursów

Kursy umożliwiają szybkie nabycie i ugruntowanie wiedzy w obszarze architektury oprogramowania zgodnej z międzynarodowymi standardami. Na kursach będzie wspomagana praca grupowa, charakterystyczna dla zespołów rozwijających architekturę. Poprzez zastosowanie e-learningu zostanie uzyskany efekt pracy w wirtualnych zespołach.

Potwierdzenie zaliczenia kursów studenci otrzymują w formie świadectwa AGH i certyfikatu w języku angielskim z naniesionymi akademicki punktami europejskimi ECTS. Kursy mogą się odbywać się na AGH lub innym miejscu np. w siedzibie firmy.

 

Czas trwania:

Aktualnie proponowane szkolenia trwają 1 dzień (8 godzin) lub dwa dni (16 godzin).

Aktualny zestaw i terminy szkoleń podawane są na stronie Akademii Architektury IT (http://www.it-architecture.agh.edu.pl/zapisy/terminy/).

 

Termin zgłoszeń:

Terminy otwartych szkoleń organizowane na AGH podawane są w aktualnościach (http://www.it-architecture.agh.edu.pl/aktualnosci/) oraz w terminach szkoleń (http://www.it-architecture.agh.edu.pl/zapisy/terminy/).
Zgłoszenia przyjmowane są przez organizatora w sposób ciągły. W razie potrzeby będą uruchamiane dodatkowe terminy kursów.

 

Miejsce zgłoszeń:

AGH, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

pawilon C-2, pok. 406

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

mgr Emilia Ludwiczak (tel.: 12 617 51 99, kis@agh.edu.pl)

 

Opłaty:

Szkolenia proponowane w ramach Architektury IT są szkoleniami płatnymi.

W przypadku uczestnictwa w dwóch szkoleniach możliwe jest uzyskanie zniżki.

Aktualne opłaty podawane są na stronie Akademii Architektury (http://www.it-architecture.agh.edu.pl/zapisy/oplata-za-kursy/).

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku kursów zleconych przez firmy i organizacje (KZ – kursy zamawiane) terminy kursów będą uzgadniane z zainteresowanymi stronami. Chęć uczestnictwa w kursach prosimy zgłaszać, posługując się danymi kontaktowymi organizatora kursów.