Programowanie i obsługa systemu Heidenhain iTNC530

Program kursu (30h):
1. Pojęcia podstawowe z zakresu obróbki skrawaniem (1h)
2. Filozofia systemu Heidenhain – informacje podstawowe, obsługa panelu sterowania, zarządzanie plikami, import programów z systemów CAM, tabela narzędzi, tryby pracy itp. (2h)
3. Kartezjański opis konturu (1h)
4. Biegunowy opis konturu (1h)
5. Powtórzenia i podprogramy (1h)
6. Cykle obróbkowe (3h):

 • wiercenie i gwintowanie,
 • frezowanie powierzchni,
 • frezowanie kieszeni i czopów,
 • cykle specjalne itp.

7. Wzorce punktowe (1h)
8. Programowanie parametryczne (1h)
9. SL-cykle (5h)
10. FK-programowanie (1h)
11. Translacje wymiarowe (3h):

 • przesunięcie punktu zerowego,
 • odbicie lustrzane,
 • obrót,
 • skalowanie równomierne i nierównomierne

12. Konwerter .DXF (2h)
13. Obsługa systemu Heidenhain iTNC530 na obrabiarce (8h):

 • mocowanie i bazowanie detalu
 • pomiar i ustawienie przedmiotowego układu współrzędnych przy wykorzystaniu sondy pomiarowej
 • wykonywanie detali na obrabiarce
 • uzbrajanie magazynu narzędziowego, pomiar narzędzia przy pomocy sondy narzędziowej
 • samodzielne wykonanie detalu wg zadanego rysunku


Zajęcia prowadzone są w grupach do 6 osób. Terminy uzgadniane są po konsultacji ze wszystkimi uczestnikami kursu.
W ramach zaliczenia kursu uczestnicy samodzielnie generują dwa programy wg zadanej dokumentacji rysunkowej i realizują je na obrabiarce. Absolwenci kursu otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 

Miejsce zgłoszeń:
AGH, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Systemów Wytwarzania
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon B-4, II p., pok. 205

lub mailowo:
dflaga@agh.edu.pl
wjab@agh.edu.pl

Osoba przyjmująca zgłoszenia:
mgr inż. Danuta Piekarz-Flaga (tel. 12 617 31 01, fax 12 617 31 33, dflaga@agh.edu.pl)

Opłaty:
Grupa 6 osób 10 000 zł, płatne przed rozpoczęciem kursu.

W indywidualnych przypadkach należy kontaktować się z kierownikiem kursu.