Akademia IT

Program: 

Kursy i szkolenia proponowane w ramach Akademii IT pokrywają szerokie spektrum zagadnień związanych z realizacją projektów informatycznych, począwszy od nauki programowania w konkretnych językach i technologiach, poprzez obszary analizy i zarządzania projektami, analizę danych i prognozowanie (data science), a na aspektach bezpieczeństwa, konfiguracji i utrzymania infrastruktury informatycznej skończywszy.

Nasza oferta skierowana jest do osób zainteresowanych szybkim uzyskaniem konkretnych umiejętności praktycznych w danej tematyce i możliwością dalszego rozwoju swoich kompetencji. Oferowana tematyka kursów i szkoleń odpowiada  aktualnym potrzebom rynku pracy.

Dbamy o jakość prowadzonych przez nas zajęć, a satysfakcja uczestników jest naszym priorytetem. Katedra Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH jest jednostką z bogatym doświadczeniem edukacyjnym i naukowym działającą od 1 października 1980 roku. Studia informatyczne w tej Katedrze to od wielu lat jedne z najlepszych i najbardziej prestiżowych tego typu studiów w Polsce (co potwierdzają m.in. oceny wyróżniające Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz czołowe miejsca w rankingach np. Perspektyw).

 

Tematyka kursów i szkoleń: 

Wprowadzenie do programowania funkcyjnego

Szkolenie kładzie nacisk na zasady, techniki i wzorce programowania funkcyjnego, które są uniwersalne i przydatne w większości używanych obecnie języków programowania. W ramach zajęć uczestnicy poznają język Haskell. Jest to język czysto funkcyjny (pure-functional), statycznie (silnie) typowany i oparty na solidnych matematycznych podstawach (rachunek lambda i teoria kategorii). Jego zastosowanie systematycznie wzrasta – używany jest np. przez Facebook, AT&T, NASA i wiele instytucji finansowych. Jest też bardzo często wykorzystywany do nauki programomania funkcyjnego.

 

Więcej informacji na stronie: https://szkolenia.informatyka.agh.edu.pl/szkolenia/wprowadzenie-do-programowania-funkcyjnego/

 

Programowanie w języku C++

Kurs jest wprowadzeniem do programowania w C++. Obejmuje elementy programowania proceduralnego, obiektowego, generycznego i funkcyjnego istotne z punktu widzenia współczesnych zastosowań języka. Jego nauka odbywa się w kontekście zagadnień kluczowych dla każdego programisty, a dotyczących m.in. architektury komputera, zarządzania pamięcią, projektowania i analizy algorytmów oraz struktur danych, a także wzorców projektowych i testowania oprogramowania.

 

Więcej informacji na stronie: https://szkolenia.informatyka.agh.edu.pl/szkolenia/programowanie-w-jezyku-c/

 

Podstawy programowania w języku Scala

Szkolenie umożliwi uczestnikom nie tylko zapoznanie się z językiem Scala, ale także opanowanie podstaw programowania (obiektowego i funkcyjnego) ułatwiających dalszą naukę (także innych języków).

 

Więcej informacji na stronie: https://szkolenia.informatyka.agh.edu.pl/szkolenia/podstawy-programowania-w-jezyku-scala/

 

Wprowadzenie do Agile i Scrum

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi założeniami i praktykami metodyk zwinnych i przygotowanie ich do prowadzenia projektów w tym metodyce Scrum, a w szczególności do pełnienia ról Scrum Masterów lub Product Ownerów w swoich zespołach. 

 

Więcej informacji na stronie: https://szkolenia.informatyka.agh.edu.pl/szkolenia/wprowadzenie-do-agile-i-scrum/

 

Projektowanie UX aplikacji webowych

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych nauką projektowania intuicyjnych interfejsów użytkownika. Uczestnicy poznają założenia, koncepcje oraz dobre wzorce projektowania, nauczą się używać dedykowanych narzędzi informatycznych, a następnie przećwiczą zdobytą wiedzę na praktycznych przykładach. Dobre projektowanie to nie jest coś czego można się nauczyć w dwa dni, ale dwa dni wystarczą, żeby zrozumieć jakie jest sedno projektowania skierowanego na użytkownika. Jest to najlepsza okazja, żeby poznać etapy i narzędzia prototypowania interfejsów oraz techniki prowadzenia badań z użytkownikami. 

 

Więcej informacji na stronie: https://szkolenia.informatyka.agh.edu.pl/szkolenia/projektowanie-ux-aplikacji-webowych/

 

Sieci VPN (Virtual Private Network)

Celem zajęć jest przedstawienie koncepcji wirtualnych sieci prywatnych (VPN – ang. Virtual Private Network), obszarów zastosowań oraz aspektów praktycznych – ich projektowania, konfiguracji, utrzymywania i rozwiązywania problemów.

 

Więcej informacji na stronie: https://szkolenia.informatyka.agh.edu.pl/szkolenia/sieci-vpn-virtual-private-network/

 

Routing BGP

Zajęcia mają na celu przedstawienie problematyki routingu bramy zewnętrznej (EGP – ang. Exterior Gateway Routing), czyli wymiany tras pomiędzy obszarami autonomicznymi – dostawcami Internetu, firmami prowadzącymi własny routing itd. Omówiony zostanie protokół BGP, jego konfiguracja i możliwości kształtowania tras w routingu zewnętrznym.

 

Więcej informacji na stronie: https://szkolenia.informatyka.agh.edu.pl/szkolenia/routing-bgp/

 

Czas trwania: 

Czas trwania szkoleń i kursów jest uzależniony od konkretnej tematyki. Oferowane szkolenia trwają do 30 godzin dydaktycznych, natomiast kursy obejmujące szerszy zakres tematyczny nawet do 100 godzin dydaktycznych. Ilość godzin dydaktycznych podana jest przy szczegółach każdego szkolenia i kursu.

 

Termin zgłoszeń: 

Nabór jest ciągły, a terminy szkoleń i kursów podane są w szczegółach. W przypadku dużego zainteresowania uruchamiane będą dodatkowe terminy. Istnieje możliwość realizacji kursów na zamówienie.

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia: 

Zapisy realizowane są w sposób elektroniczny przez stronę https://szkolenia.informatyka.agh.edu.pl.

 

Opłaty: 

Aktualne opłaty dostępne są na stronie Akademii IT (szkolenia.informatyka.agh.edu.pl) oraz w szczegółach każdego kursu.

 

Informacje dodatkowe: 

Realizujemy również kursy na zamówienie.