USOS – instrukcje dla nauczycieli akademickich

Instrukcje dot. Archiwum Prac Dyplomowych:


UWAGA!

Pliki z instrukcjami dostępne są tylko w sieci AGH.

Poza terenem uczelni, dostęp do nich możliwy jest za pomocą VPN.

Szczegółowe informacje na temat tego, jak używać VPN, znajdują się na stronie: panel.agh.edu.pl w zakładce VPN AGH.


W przypadku plików przechowywanych pod adresem https://pliki.usos.agh.edu.pl/..., w oknie logowania należy podać takie same dane, jak podczas logowania do poczty AGH (pliki te można otworzyć na dowolnym komputerze, poza siecią AGH).

Powrót