Jednolity System Antyplagiatowy

Jednym z elementów zapewnienia jakości kształcenia jest podejmowanie działań związanych z zapobieganiem plagiatom i ich wykrywaniem. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce określa, że jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, uczelnia sprawdza ją przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem JEDNOLITEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO.


Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI – PIB) będący twórcą Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) poinformował w dniu 3 stycznia 2019 r. o oddaniu jego wersji produkcyjnej uczelniom. Szczegółowe informacje i instrukcje na temat obsługi JSA znajdują się w BAZIE WIEDZY.

 

W ramach portalu, w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z systemu, uruchomiono CENTRUM POMOCY oraz HELPDESK.

 

Informacje o procesie dyplomowania na AGH z instrukcjami dla użytkowników systemu, można znaleźć TUTAJ.

 

Akty prawne i dokumenty związane z systemem antyplagiatowym:

 

 

Pisma dotyczące Jednolitego Systemu Antyplagiatowego: