Regulamin studiów AGH

W związku z koniecznością dostosowania przepisów do wymogów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. z dniem 1 października 2019 r. wchodzi w życie nowy Regulamin studiów AGH (w skrócie RS AGH).


Poniżej znajdują się: teksty Regulaminu, uchwały Senatu AGH wprowadzające zmiany do RS AGH, jak również odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w kontekście RS AGH.

 

Teksty RS AGH:

Regulamin studiów AGH (obowiązujący od 1 października 2019 r. - tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2023)

Regulamin studiów AGH (obowiązujący od 1 października 2019 r. - tekst jednolity w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2022)

Regulamin studiów AGH (obowiązujący od 1 października 2019 r. - tekst ujednolicony w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2021)

 

RS w języku angielskim  

The AGH University of Krakow Study Regulations – uniform text applicable from 1st of October 2023

The AGH University of Krakow Study Regulations – uniform text applicable from 1st of October 2023 – bilingual version/wersja dwujęzyczna

The AGH University of Krakow Study Regulations – uniform text applicable from 1st of October 2022

The AGH University of Krakow Study Regulations – uniform text applicable from 1st of October 2022 – bilingual version/wersja dwujęzyczna

 

Uchwały Senatu zmieniające RS AGH:

Uchwała nr 40/2023 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uchwała nr 46/2022 Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Uchwała nr 45/2022 Senatu AGH z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Uchwała nr 43/2021 Senatu AGH z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 56/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Uchwała nr 168/2020 Senatu AGH z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 56/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

  

⇐ Powrót