Struktura organizacyjna Pionu Kształcenia oraz Centrum Organizacji Kształcenia

 

* kliknij w obrazek, aby powiększyć

obrazek przedstawiający strukturę organizacyjną pionu kształcenia. Opis struktury pionu znajduje się poniżej

 

Pion Kształcenia podlega Prorektorowi ds. Kształcenia. Pion tworzą:

– Centrum Organizacji Kształcenia
– Centrum Rekrutacji
– Centrum e-Learningu

Poniżej znajduje się wykaz Działów wchodzących w skład Centrum Organizacji Kształcenia.

 

Centrum Organizacji Kształcenia

Kierownictwo

Biuro

Dział Jakości Kształcenia

Dział Organizacji Studiów

Dział Studentów Zagranicznych

Dział Utrzymania Systemów Obsługi Studiów