Biuro Centrum Organizacji Kształcenia

mgr Agnieszka Ślusarczyk
Specjalista ds. administracyjnych
pawilon C-1, I piętro, pok. 114
T: 12 617 32 61

F: 12 617 50 69
E: agaslus@agh.edu.pl, dzn@agh.edu.pl

 

 • - prowadzenie Biura Centrum Organizacji Kształcenia (korespondencja, obsługa poczty);
 • - sprawy pracownicze (listy obecności, zwolnienia, komunikaty, plany urlopów);
 • - zamawianie i zakupy dla Centrum Organizacji Kształcenia;
 • - okresowa inwentaryzacja majątku Centrum Organizacji Kształcenia;
 • - nadzór nad polem spisowym Centrum Organizacji Kształcenia;
 • - przygotowanie list do wypłaty dla WKR (weryfikacja składów, stawek, narzutów)
 • - informacja o ofercie kształcenia w AGH, w tym zasadach rekrutacji, limitach przyjęć, obowiązujących procedurach;
 • - współpraca z Centrum Rekrutacji w zakresie rekrutacji na studia wyższe (przygotowania limitów przyjęć, zasad rekrutacji oraz szczegółowych zasad organizacji rekrutacji na studia wyższe w AGH);
 • - przygotowanie projektu zarządzenia Rektora w sprawie opłat za usługi edukacyjne;
 • - Program MOST-ech – przygotowanie propozycji limitów przyjęć z poszczególnych wydziałów AGH;
 • - wprowadzanie i weryfikacja danych w systemie POL-on w wybranym zakresie;
 • - obsługa administracyjna spotkań dziekanatowych i spotkań organizowanych przez Prorektora ds. Kształcenia dla dziekanów i prodziekanów.