Dział Studentów Zagranicznych

inż. Joanna Cięciwa
Kierownik Działu
pawilon A-3, parter, pok. 12A
T: 12 617 46 15

F: 12 617 52 39
E: asia@agh.edu.pl
www.international.agh.edu.pl

 • – wsparcie czynności związanych z rekrutacją cudzoziemców na pełny cykl studiów oraz obsługą podań studenckich (zwolnienia z płatności, obniżenie opłat);
 • – nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenckich;
 • – koordynacja spraw związanych ze sprawozdawczością w zakresie studentów zagranicznych dla GUS, MNiSW, NAWA i innych jednostek + informowanie służb (ABW, SG i in.);
 • – opiniowanie projektów umów o podwójnym/wspólnym dyplomowaniu/kształceniu i współpraca z wydziałami w zakresie obsługi studentów odbywających studia na podstawie tych umów;
 • – pomoc we wszelkich sprawach związanych z odbywaniem studiów wyższych przez studentów zagranicznych;
 • – współpraca z pełnomocnikami Rektora ds. współpracy oraz jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie studentów zagranicznych.

 

mgr Katarzyna Gawron
Specjalista ds. administracyjnych
pawilon A-3, parter, pok. 12A
T: 12 617 52 38

F: 12 617 52 39
E: kgawron@agh.edu.pl

 

 • – obsługa studentów zagranicznych podejmujących studia w ramach programów wymian i umów bilateralnych (kontakt z kandydatem, udzielanie informacji dotyczących oferty edukacyjnej i możliwości podjęcia studiów w AGH, ewidencja, administrowanie bazą wniosków aplikacyjnych kandydatów, pomoc w przygotowaniu tzw. learning agreement, wystawianie transkryptów ocen, potwierdzeń pobytu);
 • – obsługa studentów zagranicznych odbywających praktyki i staże w AGH;
 • – nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenta;
 • – współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw;
 • – sprawozdawczość dla GUS, MNiSW, NAWA i innych jednostek, informowanie służb (ABW, SG i in.) w zakresie prowadzonych spraw;
 • – obsługa i pomoc administracyjna w sprawach związanych z odbywaniem studiów wyższych przez studentów zagranicznych w ramach programów wymian, w ustalonym zakresie.

 

mgr Luiza Lucińska-Biesaga
Specjalista ds. administracyjnych
pawilon A-3, parter, pok. 12A
T: 12 617 52 38

F: 12 617 52 39
E: biesaga@agh.edu.pl

 

 • – obsługa studentów zagranicznych podejmujących studia w ramach programów wymian i umów bilateralnych (kontakt z kandydatem, udzielanie informacji dotyczących oferty edukacyjnej i możliwości podjęcia studiów w AGH, ewidencja, administrowanie bazą wniosków aplikacyjnych kandydatów, pomoc w przygotowaniu tzw. learning agreement, wystawianie transkryptów ocen, potwierdzeń pobytu);
 • – obsługa studentów zagranicznych odbywających praktyki i staże w AGH;
 • – nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenta;
 • – współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw;
 • – sprawozdawczość dla GUS, MNiSW, NAWA i innych jednostek, informowanie służb (ABW, SG i in.) w zakresie prowadzonych spraw;
 • – obsługa i pomoc administracyjna w sprawach związanych z odbywaniem studiów wyższych przez studentów zagranicznych w ramach programów wymian, w ustalonym zakresie.

 

mgr Magdalena Szatyłowicz 
Specjalista ds. administracyjnych
pawilon A-3, parter, pok. 12A
T: 12 617 50 92

F: 12 617 52 39
E: magdasz@agh.edu.pl

 

 • – rekrutacja cudzoziemców na pełny cykl studiów (informowanie o zasadach przyjęć na studia, warunkach odpłatności itp., współpraca w tym zakresie z jednostkami wewnętrznymi AGH i innymi jednostkami prowadzącymi kursy przygotowawcze dla cudzoziemców);
 • – współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie studentów zagranicznych;
 • – obsługa podań studenckich (zwolnienia z płatności, obniżenie opłat);
 • – nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenckich;
 • – sprawozdawczość dla GUS, MNiSW, NAWA i innych jednostek + informowanie służb (ABW, SG i in.) w zakresie prowadzonych spraw.

 

mgr Justyna Stożek
Samodzielny referent administracyjny
pawilon A-3, parter, pok. 12A
T: 12 617 50 92

F: 12 617 52 39
E: stozek@agh.edu.pl

 

 • – rekrutacja cudzoziemców na pełny cykl studiów (informowanie o zasadach przyjęć na studia, warunkach odpłatności itp., współpraca w tym zakresie z jednostkami wewnętrznymi AGH i innymi jednostkami prowadzącymi kursy przygotowawcze dla cudzoziemców);
 • – współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie studentów zagranicznych;
 • – obsługa podań studenckich (zwolnienia z płatności, obniżenie opłat);
 • – nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenckich;
 • – sprawozdawczość dla GUS, MNiSW, NAWA i innych jednostek + informowanie służb (ABW, SG i in.) w zakresie prowadzonych spraw.

 

Wakat

 

- wsparcie czynności związanych z rekrutacją cudzoziemców;

- obsługa studentów zagranicznych podejmujących kształcenie w AGH (kontakt z kandydatem, udzielanie informacji dotyczących oferty edukacyjnej i możliwości podjęcia kształcenia w AGH);

- obsługa studentów zagranicznych w AGH, w ustalonym zakresie;

- nadzór nad przebiegiem studiów studentów cudzoziemców oraz bieżące ich informowanie o prawach i obowiązkach studenta;

- współpraca z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie prowadzonych spraw;

- sprawozdawczość dla GUS, MNiSW, NAWA i innych jednostek, informowanie służb (ABW, SG i in.) w zakresie prowadzonych spraw;

- obsługa i pomoc administracyjna w sprawach związanych z odbywaniem studiów wyższych przez studentów zagranicznych w ramach programów wymian, w ustalonym zakresie.