Dział Utrzymania Systemów Obsługi Studiów

mgr inż. Anna Pietrzyk

Kierownik Działu

pawilon C-1, III piętro, pok. 322

T: 12 617 53 42, 885 510 588

E: apietrzyk@agh.edu.pl

 • - koordynacja prac merytorycznych związanych z wdrożeniem w Uczelni systemu USOS, w szczególności wsparcie merytoryczne przy pracach informatycznych, organizacja przepływu informacji, w tym konsultacje i współpraca z ekspertami zewnętrznymi, programistami oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi, bieżące monitorowanie postępu prac związanych z wdrożeniem USOS;
 • - koordynacja organizacyjna, administracyjna i finansowa wszelkich spraw związanych z wdrożeniem USOS w AGH.

 

mgr Monika Bińczycka

Starszy specjalista ds. informatyki

pawilon C-1, I piętro, pok. 110

T: 12 617 49 75

E:

 • - prace informatyczne i programistyczne związane z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), w szczególności: przygotowanie, aktualizacja, modyfikacja kodów/skryptów/słowników oprogramowania USOS oraz prace testowe z tym związane;
 • - współpraca i konsultacje z członkami Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego, ekspertami zewnętrznymi, innymi programistami zajmującymi się wdrożeniem USOS w AGH, Centrum Rozwiązań Informatycznych (CRI) w zakresie wszelkich pojawiających się spraw związanych z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem USOS oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi;
 • - prace instalacyjne umożliwiające użytkowanie systemu USOS przez użytkowników końcowych;
 • - opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS);
 • - współprowadzenie szkoleń użytkowników końcowych systemu USOS.

 

mgr Joanna Hoły

Samodzielny referent techniczny

pawilon C-1, II piętro, pok. 223

T: 12 617 23 28, 885 972 677

E:

 • - prace informatyczne i programistyczne związane z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), w szczególności: przygotowanie, aktualizacja, modyfikacja kodów/skryptów/słowników oprogramowania USOS oraz prace testowe z tym związane;
 • - współpraca i konsultacje z członkami Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego, ekspertami zewnętrznymi, innymi programistami zajmującymi się wdrożeniem USOS w AGH, Centrum Rozwiązań Informatycznych (CRI) w zakresie wszelkich pojawiających się spraw związanych z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem USOS oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi;
 • - prace instalacyjne umożliwiające użytkowanie systemu USOS przez użytkowników końcowych;
 • - opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS);
 • - współprowadzenie szkoleń użytkowników końcowych systemu USOS.

 

lic. Andrzej Kowalski

Specjalista ds. informatyki

pawilon C-1, II piętro, pok. 223

T: 12 617 23 28, 885 972 677

E:

 • - prace informatyczne i programistyczne związane z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), w szczególności: przygotowanie, aktualizacja, modyfikacja kodów/skryptów/słowników oprogramowania USOS oraz prace testowe z tym związane;
 • - współpraca i konsultacje z członkami Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego, ekspertami zewnętrznymi, innymi programistami zajmującymi się wdrożeniem USOS w AGH, Centrum Rozwiązań Informatycznych (CRI) w zakresie wszelkich pojawiających się spraw związanych z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem USOS oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi;
 • - prace instalacyjne umożliwiające użytkowanie systemu USOS przez użytkowników końcowych;
 • - opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS);
 • - współprowadzenie szkoleń użytkowników końcowych systemu USOS.

 

dr inż. Mikołaj Łyskowski

Specjalista ds. informatyki

pawilon C-1, V piętro, pok. 504

T: 12 617 31 47

E:

 • - prace informatyczne związane z wdrażaniem funkcjonalności oprogramowania UniTime oraz USOS (w szczególności moduł Planista), prace związane z integracją systemu wspomagania planowania UniTime z USOS-em;
 • - współpraca i konsultacje z członkami Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego, ekspertami zewnętrznymi, innymi programistami zajmującymi się wdrożeniem USOS w AGH, Centrum Rozwiązań Informatycznych (CRI) w zakresie wszelkich pojawiających się spraw związanych z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem USOS oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi;
 • - opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi systemu UniTime oraz produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemów UniTime i USOS);
 • prowadzenie szkoleń użytkowników końcowych systemów USOS i UniTime, opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS), w szczególności w zakresie modułu Planista.

 

mgr inż. Agnieszka Rosołek

Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 110

T: 12 617 32 78

E:

 • - nadzór nad planowaniem i rozliczaniem dydaktyki przez jednostki uczelni;
 • - kontrola formalna i rachunkowa planów i sprawozdań obciążenia dydaktycznego, poleceń wypłaty i wysokości stawek wydziałowych;
 • - bieżące uzupełnianie danych dotyczących nauczycieli akademickich (urlopy, obniżki pensum, zwolnienia lekarskie);
 • - weryfikacja niedociążeń w zakresie pensum dydaktycznego;
 • - współpraca w tym zakresie z Działem Kadrowo-Płacowym;
 • - sprawozdawczość w zakresie obciążenia dydaktycznego (pensum oraz godziny ponadwymiarowe) dla władz uczelni i innych jednostek;
 • - sprawozdawczość w zakresie liczby studentów, absolwentów na studiach wyższych dla władz uczelni, MNiSW, GUS, POL-on i innych jednostek.

 

mgr inż. Marta Siemińska

Specjalista ds. administracyjnych

pawilon C-1, I piętro, pok. 110

T: 12 617 48 94

E:

 • - nadzór nad planowaniem i rozliczaniem dydaktyki przez jednostki uczelni;
 • - kontrola formalna i rachunkowa planów i sprawozdań obciążenia dydaktycznego, poleceń wypłaty i wysokości stawek wydziałowych;
 • - bieżące uzupełnianie danych dotyczących nauczycieli akademickich (urlopy, obniżki pensum, zwolnienia lekarskie);
 • - weryfikacja niedociążeń w zakresie pensum dydaktycznego;
 • - współpraca w tym zakresie z Działem Kadrowo-Płacowym;
 • - sprawozdawczość w zakresie obciążenia dydaktycznego (pensum oraz godziny ponadwymiarowe) dla władz uczelni i innych jednostek;
 • - sprawozdawczość w zakresie liczby studentów, absolwentów na studiach wyższych dla władz uczelni, MNiSW, GUS, POL-on i innych jednostek.

 

mgr inż. Anna Strzępowicz

Specjalista ds. informatyki

pawilon C-1, V piętro, pok. 504

T: 12 617 31 47

E:

 • - prace informatyczne związane z wdrażaniem funkcjonalności oprogramowania UniTime oraz USOS (w szczególności moduł Planista), prace związane z integracją systemu wspomagania planowania UniTime z USOS-em;
 • - współpraca i konsultacje z członkami Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego, ekspertami zewnętrznymi, innymi programistami zajmującymi się wdrożeniem USOS w AGH, Centrum Rozwiązań Informatycznych (CRI) w zakresie wszelkich pojawiających się spraw związanych z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem USOS oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi;
 • - opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi systemu UniTime oraz produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemów UniTime i USOS);
 • prowadzenie szkoleń użytkowników końcowych systemów USOS i UniTime, opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS), w szczególności w zakresie modułu Planista.

 

mgr Renata Szymczak

Samodzielny referent administracyjny

pawilon C-1, III piętro, pok. 322

T: 12 617 53 42

E: renasz@agh.edu.pl

 •  - wsparcie merytoryczne przy pracach informatycznych związanych z wdrożeniem, modyfikacją i utrzymaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS): mapowanie procesów, aktualizacja kodowania struktury Uczelni w systemie, weryfikacja słowników ogólnopolskich, aktualizacja słowników uczelnianych, współpraca przy przygotowywaniu druków, formularzy i zestawień, przygotowanie i aktualizacja instrukcji dla użytkowników końcowych, testowanie wdrożonych rozwiązań oraz nowych funkcjonalności, opracowywanie procedur dotyczących wdrożeń nowych funkcjonalności;
 • - przygotowanie i prowadzenie szkoleń użytkowników końcowych systemu USOS;
 • - opieka nad użytkownikami końcowymi w zakresie zarządzania błędami i zgłoszeniami dotyczącymi produkcyjnej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS);
 • - współpraca i konsultacje z członkami Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego, ekspertami zewnętrznymi, innymi programistami zajmującymi się wdrożeniem USOS w AGH, Centrum Rozwiązań Informatycznych (CRI) w zakresie wszelkich pojawiających się spraw związanych z wdrożeniem, administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem USOS oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi;
 • - opracowanie i sporządzanie różnego rodzaju raportów, sprawozdań i statystyk dotyczących liczby studentów i absolwentów AGH na potrzeby MNISW, GUS, Urzędu Miasta i innych jednostek, a także na potrzeby Władz Uczelni.

 

lic. Arkadiusz Zapał

Referent techniczny

pawilon C-1, II piętro, pok. 223

T: 12 617 23 28, 885 972 677

E:

 • - prace informatyczne i programistyczne związane z administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), w szczególności: prace programistyczne na bazach danych związane z przygotowaniem, aktualizacją, modyfikacją kodów/słowników w bazach danych USOS oraz prace testowe z tym związane;
 • - prace programistyczne na bazach danych związane z utrzymaniem wdrożonych funkcjonalności (modułów) oprogramowania USOS;
 • - inne prace informatyczne i programistyczne zlecone przez członków Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego związane z administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem baz danych USOS;
 • - współpraca i konsultacje z członkami Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego, ekspertami zewnętrznymi, innymi programistami zajmującymi się obsługą USOS w AGH, Centrum Rozwiązań Informatycznych (CRI) w zakresie wszelkich pojawiających się spraw związanych z administrowaniem, modyfikacją i utrzymaniem USOS oraz innymi jednostkami AGH, a także użytkownikami końcowymi;
 • - instalacja oprogramowania na komputerach użytkowników końcowych umożliwiającego użytkowanie systemu USOS; 
 • - współpraca podczas rozwiązywania zgłoszeń użytkowników końcowych  dotyczących produkcyjnej oraz testowej wersji systemu USOS (prace w obszarze świadczenia usługi help-desk dla użytkowników końcowych systemu USOS);
 • - prowadzenie dokumentacji wykonywanych prac.