Akademia fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji

Program kursu:

Kursy proponowane w ramach Akademii fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji pokrywają szerokie spektrum zagadnień związanych z pozyskaniem i przetwarzaniem danych teledetekcyjnych oraz zastosowaniem teledetekcji i GIS. Kursy skierowane są zarówno do osób stawiających pierwsze kroki w tematyce fotogrametrii, teledetekcji i geoinformacji jak i osób zaawansowanych.

Bogata oferta kursów obejmuje zagadnienia teledetekcji wysoko- oraz niskopułapowej,  integracji różnych typów danych, zastosowanie języka Python w geoinformacji. Porusza tematykę zastosowania GIS we wspomaganiu decyzji oraz zastosowania narzędzi geoinformacyjnych w planowaniu przestrzennym czy monitoringu i zarządzaniu środowiskiem.

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie www.

 

Tematyka kursów:

Kursy podzielone są na  dwie grupy modułów:

 

Moduł 1. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych teledetekcyjnych

1A. Wykorzystanie darmowych dostępnych obrazów teledetekcyjnych (Sentinel, Landsat, Hyperion i innych)

Kurs podstawowy. W kursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Więcej informacji na stronie: kurs 1A

 

1B. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych za pomocą fotogrametrii niskopułapowej – kamery multispektralne, VNIR, hiperspektralne, termalne, skaning laserowy, magnetometr

1B1. Podstawy pozyskiwania i opracowania danych fotogrametrycznych

Kurs podstawowy. W kursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Więcej informacji na stronie: kurs 1B1

1B2. Teledetekcja niskopułapowa

Kurs zaawansowany. W kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły moduł 1B1 lub osoby, które posiadają wiedzę i doświadczenie zdobywane we własnym zakresie lub innych kursach fotogrametrycznych po uprzednim zaakceptowaniu przez Kierownika kursu.

Więcej informacji na stronie: kurs 1B2

 

1C.  Integracja danych fotogrametrycznych i skaningowych w zastosowaniach inżynierskich 

1C1.  Integracja danych fotogrametrycznych i skaningowych na potrzeby inwentaryzacji obiektów

Kurs podstawowy. W kursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Więcej informacji na stronie: kurs 1C1

1C2.  Fotogrametria i skaning laserowy w zastosowaniach inżynierskich

Kurs podstawowy. W kursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Więcej informacji na stronie: kurs 1C2


1D.  Wykorzystanie języka Python w geoinformacji

1D1.  Podstawy strukturalne języka Python

Kurs podstawowy. W kursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Więcej informacji na stronie: kurs 1D1

1D2.  Programowanie obiektowe Python, interfejs graficzny i wtyczki QGIS

Kurs zaawansowany. W kursie mogą uczestniczyć osoby które ukończyły kurs 1D1 lub zaznajomiły się z materiałem i uzyskały zgodę Kierownika kursu.

Więcej informacji na stronie: kurs 1D2

1D3.  Przetwarzanie obrazów w języku Python

Kurs zaawansowany. W kursie mogą uczestniczyć osoby które ukończyły kurs 1D1 lub zaznajomiły się z materiałem i uzyskały zgodę Kierownika kursu.

Więcej informacji na stronie: kurs 1D3

 

Moduł 2. Zastosowanie teledetekcji i GIS 

2A. GIS we wspomaganiu decyzji: wykorzystanie istniejących danych przestrzennych

Kurs podstawowy. W kursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Więcej informacji na stronie: kurs 2A

 

2B. Zdalne i geoinformacyjne narzędzia wspomagania w monitoringu i zarządzaniu środowiskiem

Kurs podstawowy. W kursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Więcej informacji na stronie: kurs 2B

 

2C.  Zastosowania geoinformacji w planowaniu przestrzennym

Kurs podstawowy. W kursie mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Więcej informacji na stronie: kurs 2C

 

Zaliczenie kursów:

Zaliczenie indywidualnie wykonanego projektu, w wybranej lub zaproponowanej przez siebie tematyce związanej z programem kursu. Potwierdzenie zaliczenia kursów uczestnicy otrzymują w formie świadectwa AGH.

 

Czas trwania:

Wszystkie proponowane szkolenia odbywać się będą w pięciu blokach po 6 godzin. Dwie godziny przeznaczone są na zaliczenie.

 

Termin zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są przez organizatora w sposób ciągły.

 

Osoba przyjmująca zgłoszenia:

Zapisy realizowane są w sposób elektroniczny przez Formularz Zgłoszeniowy

 

Opłaty:

Koszt każdego kursu to 1000,00 zł

 

Informacje dodatkowe:

Możliwość realizacji kursów w języku angielskim.