Blok 'Solidarni z Ukrainą'

flaga Ukrainy, przejście do wersji ukraińskiej

 

SPECJALNA OFERTA DYDAKTYCZNA

dla studentów z Ukrainy

chcących kontynuować naukę w AGH

 

 

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy AGH przygotowało specjalną ofertę dydaktyczną, Blok „Solidarni z Ukrainą” Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych AGH, dzięki której studenci z Ukrainy będą mieli możliwość kontynuowania nauki poprzez wybór przedmiotów umieszczonych w ww. Bloku.

 

Z oferty mogli skorzystać studenci, którzy są obywatelami Ukrainy, przybyli od 24 lutego 2022 r. z terytorium Ukrainy na terytorium Polski i na dzień 24 lutego 2022 r. posiadali status studenta uczelni na Ukrainie, w tym także ci studenci, którzy ubiegali się o przeniesienie na studia w AGH w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 (do dnia 31 marca 2022 r.), jednak z różnych przyczyn nie zostali na nie przyjęci.

 

Realizacja przedmiotów z Bloku „Solidarni z Ukrainą” odbywa się w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 w terminie od 20 kwietnia 2022 r. do 30 września 2022 r.

 

Studenci, którzy podejmą kształcenie w ramach bloku „Solidarni z Ukrainą”, będą zobowiązani do realizacji w SJO AGH zajęć z języka polskiego (lektoratów), chyba że ich znajomość języka polskiego jest na poziomie co najmniej B2 w rozumieniu Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Zapisy studentów na poszczególne przedmioty odbywały się etapowo  elektronicznie za pomocą Systemu USOS.  Termin zapisów: 14.04.2022 r. — 14.06.2022 r. do godz. 10:00. 

 

    Uprzejmie informujemy, że zapisy na przedmioty zostały zakończone.

 

    Instrukcja dokonywania zapisów w Systemie USOS dostępna jest TUTAJ.

 

    Lista przedmiotów wraz z ich opisami dostępna jest TUTAJ.

 

Minimalna liczebność grupy, warunkująca uruchomienie przedmiotu to 7 osób.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zarządzenie Nr 22/2022 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia specjalnych rozwiązań w zakresie kształcenia w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

⇐ Powrót