Przedmioty Humanistyczne i Społeczne

Blok humanistyczno-społeczny UBPO tworzy ponad 100 przedmiotów dedykowanych studentom studiów I i II stopnia z dyscyplin szeroko pojętej humanistyki, jak również ukierunkowanych na zagadnienia społeczne, ekonomiczne, przedsiębiorczości czy rozwój kompetencji miękkich.

 

Większość przedmiotów ma przypisane 2 lub 3 punkty ECTS - są to w znakomitej większości przedmioty 30 - 45-godzinne.

 

Staramy się, aby większość zajęć była realizowana w paśmie porannym, tj. 8:00 - 10:30, oraz popołudniowym - po godzinie 15:00

 

Dzięki przedmiotom HES z UBPO studenci mogą realizować obowiązkowy z punktu widzenia programu studiów przedmiot humanistyczno-społeczny, lub wybrać z bazy przedmiot nieobjęty programem studiów, jako przedmiot dodatkowy.

 

Pełna oferta przedmiotów HES na dany rok akademicki w podziale na semestry zimowy i letni znajduje się w systemie Sylabusy AGH.

 

Baza przedmiotów HES jest otwarta do rejestracji dwa razy w roku akademickim przed rozpoczęciem każdego semestru.

 

Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu USOSWeb.


 

 

 

←Powrót