Przedmioty Humanistyczne i Społeczne

Blok humanistyczno-społeczny UBPO tworzy ponad 100 przedmiotów dedykowanych studentom studiów I i II stopnia z dyscyplin szeroko pojętej humanistyki, jak również ukierunkowanych na zagadnienia społeczne, ekonomiczne, przedsiębiorczości czy rozwój kompetencji miękkich.

 

Większość przedmiotów ma przypisane 2 lub 3 punkty ECTS - są to w znakomitej większości przedmioty 30 - 45-godzinne.

 

Staramy się, aby większość zajęć była realizowana w paśmie porannym, tj. 8:00 - 10:30, oraz popołudniowym - od godziny 15:00

 

Dzięki przedmiotom HES z UBPO studenci mogą realizować obowiązkowy z punktu widzenia programu studiów przedmiot humanistyczno-społeczny, lub wybrać z bazy przedmiot nieobjęty programem studiów, jako przedmiot dodatkowy.

 

Pełna oferta przedmiotów HES na dany rok akademicki w podziale na semestry zimowy i letni znajduje się w systemie Sylabusy AGH.

 

Baza przedmiotów HES jest otwarta do rejestracji dwa razy w roku akademickim przed rozpoczęciem każdego semestru.

 

Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu USOSWeb.


Zapisy w semestrze zimowym 2021/2022

W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 część studentów studiów I i II stopnia realizuje obowiązkowy w programie studiów przedmiot humanistyczno-społeczny, który wybierany jest z Uczelnianej Bazy przedmiotów Obieralnych (UBPO).

 

W prawym panelu zestawienia wybierających kierunków w podziale na I i II stopień studiów (dodatkowo ewentualna informacja o specjalności). 


Terminy zapisów:

• Studenci I stopnia: 27.09.2021 (poniedziałek) od godz. 12:00 do 3.10.2021 (niedziela) do godz. 23:59

• Studenci II stopnia: 28.09.2021 (wtorek) od godz. 12:00 do 3.10.2021 (niedziela) do godz. 23:59


Wyniki rejestracji na przedmioty HES (przedmioty nieuruchomione przekreślone czerwienią):

 

• Rejestracja dla I stopnia

Rejestracja dla II stopnia

 


Zobacz! pismo Prorektora ds. Kształcenia ws. modyfikacji w zakresie przedmiotów wybranych z UBPO


Poniżej zasady zapisów - po kliknięciu w infografikę - otworzy się plik w formacie pdf z aktywnymi linkami:

←Powrót