Zapisy studentów II stopnia

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 część studentów studiów II stopnia realizuje obowiązkowy w programie studiów przedmiot humanistyczno-społeczny wybierany z Uczelnianej Bazy przedmiotów Obieralnych (UBPO). Lista wybierających kierunków - poniżej.

 


Termin rejestracji:


 

Zapisy dla studentów studiów II stopnia potrwają od 23 lutego (wtorek) godz. 10:00 do 28 lutego (niedziela) godz. 23:59.

 


Ważne informacje i zasady:


 

• rejestracja odbywa się w systemie USOSweb - zasady zapisów w instrukcji użytkownika 
• student wybiera przedmiot określony dla jego poziomu studiów (I lub II stopień)
• zajęcia z przedmiotów HES rozpoczynają się najwcześniej 8 marca i będą realizowane w w większości formie zdalnej
• nie wszystkie zajęcia rozpoczynają się od 8 marca - część w drugiej połowie semestru - prosimy sprawdzić informacje w USOSWeb 
• minimum wymagane do uruchomienia przedmiotu to 10 uczestników. Jeśli blisko końca rejestracji przedmiot nie osiągnął minimum, sugerujemy szukanie alternatywy, zaś po jej zakończeniu o kontakt na ubpo@agh.edu.pl ze wskazaniem przedmiotu alternatywnego
• tylko w trakcie trwania tury zapisów można rejestrować się, wyrejestrowywać się z przedmiotów czy deklarować zmianę grupy. Po zakończeniu rejestracji zmiany możliwe za pośrednictwem kontaktu z Działem Organizacji Studiów (ubpo@agh.edu.pl). Po 22 marca br. zmiany w zakresie wybranych przedmiotów nie będą możliwe - zobacz pismo Prorektora
• krótki opis przedmiotu lub link do sylabusa oraz terminarz zajęć znajdują się w USOSweb po przejściu do rejestracji
• oferta bloku przedmiotów humanistyczno-społecznych znajduje się w systemie sylabusy.agh.edu.pl 
• przedmioty H-S z UBPO mają przypisane 1, 2 lub 3 punkty ECTS
• możliwe jest wybranie maksymalnie 3 przedmiotów
• możliwe jest wybranie przedmiotów za +1ECTS więcej niż przewiduje program studiów - dane na temat wymaganej liczby ECTS - poniżej
jeśli zamierzasz wnioskować o przepisanie oceny z przedmiotu humanistyczno-społecznego, zrealizowanego w ramach tego samego poziomu studiów - nie zapisuj się w rejestracji. Odpowiedni wniosek złożysz w swoim dziekanacie - decyzję w tej kwestii podejmuje Dziekan
• nie możesz wybrać tego samego przedmiotu, który zrealizowałeś na studiach I stopnia

 


Wykaz wybierających kierunków, informacja o wymaganych punktach ECTS:


 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej:

 

• Elektrotechnika (specjalności: Automatyka przemysłowa i automatyka budynków, Elektroenergetyka, Energoelektronika i napęd elektryczny, Pomiary technologiczne i biomedyczne, Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych) – I rok 1 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS.

 

• Mikroelektronika w technice i medycynie – I rok 1 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS.

 

• Mikroelektronika w technice i medycynie – II rok 3 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 3 ECTS.

 

• Informatyka i systemy inteligentne – I rok 1 semestr: należy wybrać przedmioty HES za minimum 4 ECTS.

 

• Automatyka i robotyka (specjalność Komputerowe systemy sterowania) – I rok 1 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS.

 

• Automatyka i robotyka (specjalność Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu) – II rok 3 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS.

 

 

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (studenci korzystają z wydziałowej oferty przedmiotów humanistyczno-społecznych lub z UBPO):

 

• Inżynieria górnicza – I rok 1 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 3 ECTS. 

 

• Budownictwo – I rok 1 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 3 ECTS. 

 

• Inżynieria kształtowania środowiska – I rok 1 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 3 ECTS. 

 

• Budownictwo   II rok 3 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS. 

 

• Inżynieria górnicza – II rok 3 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS.

 

• Inżynieria kształtowania środowiska –  II rok 3 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS.

 

 

Wydział Odlewnictwa:

 

• Inżynieria procesów odlewniczych – II rok 3 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS. 

 

 

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej:

 

• Informatyka techniczna – I rok 1 semestr: należy wybrać przedmioty HES za minimum 5 ECTS. 

 

 

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska:

 

• Inżynieria i Ochrona Środowiska - specjalności:

- Geochemia przemian środowiska – I rok 1 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 3 ECTS. 

- Mineralne materiały funkcyjne – I rok 1 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS.

 

• Ekologiczne źródła energii (specjalność Ekologiczne Systemy Energetyczne) – II rok 3 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS. 

 

• Geologia stosowana - specjalności:

- Geologia inżynierska i geotechnika, Geologia naftowa i geotermia, Geologia złożowa i górnicza, Hydrogeologia i geologia inżynierska, Kartografia geologiczna – II rok 3 semestr: należy wybrać przedmioty HES za minimum 5 ECTS.

- Mineralogia stosowana –  II rok 3 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS.

 

• Inżynieria i Ochrona Środowiska (specjalność Hydrogeologia stosowana i geotechnika) – II rok 3 semestr: należy wybrać przedmioty HES za minimum 5 ECTS.

 

 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej:

 

• Fizyka medyczna – II rok 3 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 3 ECTS. 

 

 

Wydział Humanistyczny (studenci korzystają z wydziałowej oferty przedmiotów humanistyczno-społecznych lub z UBPO):

 

• Kulturoznawstwo – II rok 4 semestr: należy wybrać przedmioty HES za minimum 4 ECTS. 

 

 

Wydział Metali Nieżelaznych:

 

• Inżynieria produkcji i jakości – I rok 1 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS.

 

• Inżynieria metali nieżelaznych – I rok 1 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS.

 

• Recykling i metalurgia – I rok 1 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS.

 

• Materiały i technologie metali nieżelaznych – I rok 1 semestr: należy wybrać przedmiot HES za minimum 2 ECTS.

 

 

Wydział Zarządzania (studenci korzystają z wydziałowej oferty przedmiotów humanistyczno-społecznych lub z UBPO):

 

• Zarządzanie i inżynieria produkcji (specjalności: Zarządzanie jakością, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie produkcją) – II rok 3 semestr: należy wybrać przedmioty HES za minimum 5 ECTS.

 

←Powrót