W semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 w ramach Bloku Innowacyjnego do zapisów udostępnionych będzie 11 przedmiotów.

 

Termin zapisów: Trzecia dekada września 2023 r.


 

– Budynki inteligentne - innowacyjne rozwiązania energooszczędne:

Studenci zapoznają się z instalacjami technicznymi współczesnych budynków, które mają wpływ na zużycie energii. Przedstawiony zostanie wpływ sposobów sterowania tymi instalacjami na efektywność energetyczną budynków w świetle dyrektyw europejskich i norm. Omówione będą innowacyjne rozwiązania w systemach automatyki i bezpieczeństwa budynków. Przedmiotem ćwiczeń będzie metodyka specyfikacji, projektowania i implementacji energooszczędnych systemów automatyki, bezpieczeństwa i zarządzania technicznego w budynkach.

 

– Epidemiologia oparta na analizie ścieków – NOWOŚĆ!:

 

Epidemiologia oparta na analizie ścieków (WBE) to innowacyjne podejście oparte na analizie chemicznej określonych produktów metabolicznych wydalanych przez człowieka (biomarkerów) w ściekach i dostarczające obiektywnych informacji w czasie rzeczywistym na temat ksenobiotyków przyjmowanych bezpośrednio lub pośrednio przez populację.

 

WBE dostarcza istotnych informacji do oszacowania potencjalnego wpływu metabolitów na środowisko wodne. Ta ocena narażenia na chemikalia ma absolutnie kluczowe znaczenie dla świadomych, opartych na dowodach ram regulacyjnych, które są niezbędne do ochrony zdrowia publicznego i środowiska.

 

– Inżynieria odwrotna - technologie dla przemysłu 4.0:

Studenci poznają techniki inżynierii wstecznej - będą się uczyć jak (za pomocą jakich narzędzi) pozyskiwać informacje o geometrii fizycznej produktu oraz dowiedzą się jak analizować i przetwarzać te informacje dla opracowania danych technicznych. W ramach zajęć studenci będą wykorzystywać nowoczesny skaner 3D 10Mpix do skanowania gotowych produktów i ich elementów a następnie w specjalistycznych programach (Geomagic Control X, Geomagic Design X, Solidworks) będą przerabiać i udoskonalać cyfrowe obrazy w celu wytworzenia produktu w ulepszonej postaci. Studenci będą mieli również możliwość wydrukowania zaprojektowanego przez siebie, bądź udoskonalonego modelu na drukarkach 3D.

 

– Materiały budowlane przyszłości:

Myśląc o wizji miast przyszłości rzadko zastanawiamy się z jakich materiałów i jakimi technikami te miasta będą budowane. Od materiałów budowlanych przyszłości będziemy oczekiwać czegoś więcej niż wytrzymałości i trwałości. Jedna z wizji rozwoju technologii jest opracowanie i wykorzystanie materiałów inteligentnych, aktywnie reagujących na bodźce środowiskowe. Materiały takie mogą nie tylko monitorować stan obiektu, temperaturę czy naprężenia, ale będą mogły również samodzielnie się naprawiać i usuwać zanieczyszczenia z powietrza. Granicą funkcjonalności jest tylko wyobraźnia. Ich wytwarzanie musi być przyjazne dla środowiska, a po czasie eksploatacji łatwo powinny podlegać recyklingowi. Ta przyszłość zaczyna się dzisiaj...

 

– Nanostruktury nadprzewodzące w nauce i technice

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z tematyką nanostruktur nadprzewodzących, które m.in. znalazły zastosowanie w poszukiwaniu nowych stanów materii, a także pozwoliły na budowę pierwszych komputerów kwantowych. W trakcie zajęć studenci zdobędą podstawową wiedzę o fizyce tych układów, metodach ich wytwarzania i elektronicznych własnościach. Studenci będą samodzielnie opracowywali interaktywne symulacje [http://bit.do/SCnano], których wyniki dyskutowane będą w odniesieniu do najnowszych prac badawczych.

 

– Od pomysłu po sukces:

… to trening wynalazczości i potencjalna kuźnia innowatorów. W trakcie semestru międzywydziałowy zespół innowatorów zabierze Uczestników w inżynierską podróż, podczas której odkryjemy jak powstawały wynalazki oraz jak rozwijać kreatywność i innowacyjne myślenie. Każdy dostanie swoją szansę i będzie mógł wymyśleć, opracować i wykonać prototyp na drukarce 3D oraz przetestować swój własny wynalazek w laboratorium; a na koniec dowie się jak go opatentować, skomercjalizować i z sukcesem zaprezentować lub założyć swój pierwszy start-up.
Udział w przedmiocie pozwoli na rozwój i ugruntowanie kompetencji typowo inżynierskich jaki i tzw. miękkich. Przedmiot dedykowany jest dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę inżynierską.

 

– Specjalne techniki wytwarzania z udziałem fazy ciekłej wyrobów metalowych o unikatowym kompleksie właściwości eksploatacyjnych:

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z najnowszymi technikami otrzymywania wyrobów, przeznaczonych do pracy w ekstremalnych lub specjalnych warunkach użytkowania. Szczególna uwaga poświęcona będzie stanowi aktualnemu oraz perspektywom rozwoju zaawansowanych materiałów monolitycznych i hybrydowych, w tym metalowym materiałom kompozytowych, ultralekkim materiałom metalowym o ukierunkowanej porowatości, gradientowym materiałom funkcjonalnym oraz materiałom samoleczącym się. Niektóre z innowacyjnych metod wytwarzania prezentowane będą po raz pierwszy w otwartej krajowej przestrzeni informacyjnej. Zademonstrowane zostaną konkretne wyroby o wysokim stopniu przetworzenia, które już znalazły zastosowanie w najnowocześniejszych sferach działalności człowieka XXI wiek.

 

– Technologie kosmiczne i komercjalizacja przestrzeni kosmicznej:

Nadrzędnym celem przedmiotu jest zainteresowanie studentów technologiami kosmicznymi i rozwój ich przedsiębiorczości. Przedmiot zachęca studentów do związania ich kariery z branżą kosmiczną, a nawet zostania innowacyjnym przedsiębiorcą działającym w tej branży. Student nabywa wiedzę oraz umiejętności związane z elementarnymi zagadnieniami związanymi z technologiami kosmicznymi, wierceniami w kosmosie, górnictwem kosmicznym oraz podstawami tworzenia i zarządzania start-up-ami technologicznymi.

 

– Wprowadzenie do technologii lab-on-a-chip i organ-on-a-chip:

Układy lab-on-a-chip (LOC) oraz organ-on-a-chip (OOC) to jedne z najnowocześniejszych systemów, które mogą zrewolucjonizować nasze podejście do medycyny, badań interakcji leków, testów laboratoryjnych. Dzięki wykorzystaniu technologii mikroprzepływowych te niesamowite urządzenia umożliwiają uzyskanie modeli tkanek i narządów w mikroskali, czy przeprowadzanie analiz z użyciem minimalnych ilości roztworów. W ramach zajęć zostanie przybliżona tematyka podstaw technologii, główne składowe systemów, a także obecnie wykorzystywane rozwiązania wraz z zaletami/wadami oraz perspektywą opracowania systemów human-on-a-chip.

 

– Zastosowanie Bezzałogowych Statków Latających w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich:

 Przedmiot kierowany jest do studentów zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie możliwości zastosowania bezzałogowych statków latających (BSL) w różnych zadaniach z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, w szczególności inżynierii geoprzestrzennej. Student posiądzie ogólną wiedzę dotyczącą przepisów regulujących stosowanie BSL w Polsce i w Europie, a także budowy i obsługi tych urządzeń. Dodatkowo student pozna podstawy fotogrametrii cyfrowej oraz opracowywania danych pozyskanych z użyciem BSL. Po zrealizowaniu programu zajęć student będzie potrafił pozyskać i odpowiednio przetworzyć materiał pomiarowy w celu opracowania produktów fotogrametrycznych właściwych dla konkretnych zagadnień inżynierskich.

 

– Zielone produkty przyszłości – biopaliwa, bioplastiki, biochemikalia – NOWOŚĆ!:

 

Jak z drewna pozyskać biopaliwo? Czym są bioplastiki? Czy można je wyprodukować np. ze słomy? Czy istnieje możliwość produkcji leków z biomasy? Uczestnictwo w kursie pozwoli przybliżyć najnowsze technologie i podejścia w kierunku efektywnego wykorzystania biomasy, pozwalające na wyprodukowanie funkcjonalnych i atrakcyjnych bio-zamienników szeroko stosowanych produktów petrochemicznych (plastiki, paliwa, chemikalia). Z kolei, na zajęciach laboratoryjnych postaramy się wydobyć z surowców biomasowych wartościowe składniki i wyprodukować biopaliwo.