Jeśli jesteś zainteresowany zapisami na przedmiot z Bazy Innowacyjnej UBPO, informacje poniżej będą bardzo przydatne.

 

Kiedy ruszają zapisy?
Zapisy ruszają już we wrześniu 2020 r. Dokładana data będzie znana bliżej rozpoczęcia nowego roku akademickiego 2020/2021.

 

Kto może zapisać się na przedmiot z Bazy Innowacyjnej UBPO?
Każdy student może stać się uczestnikiem, bez względu na to czy studiuje na pierwszym czy drugim stopniu studiów.

 

Czy trzeba spełniać jakieś dodatkowe wymagania, aby zapisać się na przedmiot?
To zależy od przedmiotu. Warto sprawdzić wcześniej, czy prowadzący będzie wymagał jakiś dodatkowych umiejętności od uczestnika. Takie informacje znajdują się w sylabusie przedmiotu „Wymagania wstępne i dodatkowe”. Sylabus AGH: sylabusy.agh.edu.pl

 

Czy uczestnictwo w przedmiocie jest płatne?
Student nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w kursie.

 

Jaka jest forma weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się?
Z wybranego przedmiotu student powinien uzyskać zaliczenie z oceną.

 

Na ile przedmiotów jednocześnie mogę się zapisać?
Nie ma określonego limitu.

 

Jak należy dokonać rejestracji?
Rejestracja będzie odbywać się poprzez System USOSweb. W związku z tym zainteresowany student powinien mieć założony adres mailowy w domenie @agh.edu.pl

 

Materiały instruktażowe związane ze sposobem rejestracji pojawią się w najbliższym czasie.

 

←Powrót