Przedmioty Obcojęzyczne

W semestrze zimowym, w roku akademickim 2020/2021, część studentów realizuje obieralny przedmiot obcojęzyczny wybierany z Uczelnianej Bazy przedmiotów Obieralnych (UBPO).

 Zasady zapisów na obieralne przedmioty obcojęzyczne UBPO:

• Wybór przedmiotów będzie odbywać się w systemie USOSweb za pośrednictwem rejestracji żetonowej. Przedmiot można wybrać logując się do systemu USOSweb;
• Uwaga: studenci logujący się po raz pierwszy w systemie USOSweb muszą posiadać konto w domenie student.agh.edu.pl;
• Zapisy dla studentów rozpoczną się 16 września 2020 – środa (godz. 10:00);
• Rejestracje rozpoczynają się o godz. 10:00 i kończą się o godz. 06:00;

⇒ I runda: 16.09.2020-22.09.2020 - rejestracja z grupami dedykowanymi;

⇒  II runda: 22.09.2020-19.10.2020 - rejestracja dla wszystkich studentów;

• Studenci wybierają przedmioty zgodnie z niżej podaną specyfikacją, w zależności od Wydziału i kierunku (specjalności) na której studiują.


Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej:

·        Informatyka Techniczna – drugi stopień, II rok 2 semestr: należy wybrać przedmiot inżynierski przedmiot obcojęzyczny za minimum 3 ECTS.

Przyznane żetony: 4

 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej:

·        Automatyka i Robotyka – drugi stopień, specjalizacja: Cyber-physical Systems, II rok 2 semestr: należy wybrać przedmiot humanistyczno-społeczny w języku obcym za minimum 2 ECTS.

Przyznane żetony: 4

·        Elektrotechnika – drugi stopień, specjalizacja: Smart-Grid Technology Platform, II rok 2 semestr: należy wybrać przedmiot humanistyczno-społeczny w języku obcym za minimum 2 ECTS.

Przyznane żetony: 4

·        Computer Science – pierwszy stopień, I rok 1 semestr: należy wybrać przedmiot humanistyczno-społeczny w języku obcym za minimum 2 ECTS.

Przyznane żetony: 4

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki:

·        Inżynieria Mechatroniczna – pierwszy stopień, IV rok 7 semestr: należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny za minimum 4 ECTS.

Przyznane żetony: 5

·        Inżynieria Mechatroniczna w j. angielskim – pierwszy stopień, IV rok 7 semestr: należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny za minimum 4 ECTS.

Przyznane żetony: 5

·        Inżynieria Mechatroniczna – drugi stopień, specjalizacja: Projektowanie mechatroniczne, II rok 2 semestr: należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny za minimum 3 ECTS.

Przyznane żetony: 4

·        Inżynieria Mechatroniczna – drugi stopień, specjalizacja: Mechatronic design, II rok 2 semestr: należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny za minimum 3 ECTS.

Przyznane żetony: 4

 

 Wydział Energetyki i Paliw:

·        Energetyka – drugi stopień, II rok 2 semestr, specjalizacje:

Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja;

Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne;

Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne;

Modelowanie komputerowe w energetyce:

należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny za minimum 3 ECTS.

Przyznane żetony: 4

·        Energetyka – drugi stopień, II rok 2 semestr, specjalizacja:

Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility:

należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny za minimum 4 ECTS.

Przyznane żetony: 5

 

 

 Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej:

·        Wszyscy studenci Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej mogą wybrać przedmioty obcojęzyczne za maksimum 10 ECTS.
Przyznane żetony: 10

 

Nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich przyznanych żetonów


←Powrót