Zapisy studentów na obieralne przedmioty obcojęzyczne UBPO - semestr letni 2021/22

 

W semestrze letnim, w roku akademickim 2021/2022, część studentów realizuje obieralny przedmiot obcojęzyczny wybierany z Uczelnianej Bazy przedmiotów Obieralnych (UBPO).

 

Zasady zapisów na obieralne przedmioty obcojęzyczne UBPO:

 

⇒ Wybór przedmiotów będzie odbywać się w systemie USOSweb za pośrednictwem rejestracji żetonowej. Przedmiot można wybrać logując się do systemu USOSweb na stronie: web.usos.agh.edu.pl ;

Uwaga: studenci logujący się po raz pierwszy w systemie USOSweb muszą posiadać konto w domenie student.agh.edu.pl. Instrukcja logowania dostępna jest na stronie: login.usos.agh.edu.pl ;

Zapisy dla studentów rozpoczną się 25 stycznia 2022 – wtorek (godz. 10:00);

⇒ Rejestracje rozpoczynają się o godz. 10:00 i kończą się o godz. 06:00

• I runda: 25.01.2022-15.02.2022 - rejestracja z grupami dedykowanymi;

• II runda: 15.02.2022-15.03.2022 - rejestracja dla wszystkich studentów;

⇒ Studenci wybierają przedmioty zgodnie z niżej podaną specyfikacją, w zależności od Wydziału i kierunku (specjalności) na której studiują;

⇒ Nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich przyznanych żetonów.

 

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej:

 

• Informatyka Techniczna – pierwszy stopień, III rok 6 semestr: należy wybrać obcojęzyczny przedmiot inżynierski za minimum 6 ECTS.
Przyznane żetony: 7

• Inżynieria Obliczeniowa – pierwszy stopień, III rok 6 semestr: należy wybrać obcojęzyczny przedmiot inżynierski za minimum 6 ECTS.
Przyznane żetony: 7

 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej:

 

• Automatyka i Robotyka – drugi stopień, specjalność: Cyber-physical Systems, II rok 3 semestr: należy wybrać przedmiot humanistyczno-społeczny w języku obcym za minimum 2 ECTS.
Przyznane żetony: 3

• Computer Science – pierwszy stopień, I rok 2 semestr: należy wybrać przedmiot humanistyczno-społeczny w języku obcym za minimum 3 ECTS.
Przyznane żetony: 4

• Computer Science – pierwszy stopień, II rok 4 semestr: należy wybrać dwa inżynierskie przedmioty obcojęzyczne za minimum 7 ECTS.
Przyznane żetony: 8

• Computer Science – pierwszy stopień, III rok 6 semestr: należy wybrać trzy inżynierskie przedmioty obcojęzyczne za minimum 11 ECTS.
Przyznane żetony: 12

 

Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska:

 

• Geologia Stosowana – drugi stopień, specjalność: Economic Geology II rok 3 semestr: należy wybrać przedmiot humanistyczno-społeczny w języku obcym za minimum 4 ECTS.
Przyznane żetony: 5

 

Wydział Energetyki i Paliw:

 

• Energetyka – pierwszy stopień, II rok 4 semestr: należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny za minimum 3 ECTS.
Przyznane żetony: 4

• Technologia Chemiczna – pierwszy stopień, II rok 4 semestr: należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny za minimum 3 ECTS.
Przyznane żetony: 4

• Paliwa i Środowisko – pierwszy stopień, III rok 6 semestr: należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny za minimum 3 ECTS.
Przyznane żetony: 4

• Energetyka – drugi stopień, I rok 1 semestr, specjalność: Energetyka jądrowa: należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny za minimum 3 ECTS.
Przyznane żetony: 4

• Energetyka – drugi stopień, II rok 3 semestr, specjalności: Ciepłownictwo, ogrzewnictwo i klimatyzacja; Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne; Urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne; Modelowanie komputerowe w energetyce; Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility: należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny za minimum 3 ECTS.
Przyznane żetony: 4

• Technologia Chemiczna – drugi stopień, II rok 3 semestr: należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny za minimum 3 ECTS.
Przyznane żetony: 4

 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej:

 

• Fizyka Techniczna – drugi stopień, II rok, 3 semestr: należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny za 5 ECTS.
Przyznane żetony: 6

• Fizyka Medyczna – pierwszy stopień, III rok, 6 semestr: należy wybrać inżynierski(e) przedmiot(y) obcojęzyczny(e) za 7 ECTS.
Przyznane żetony: 8

• Informatyka Stosowana – pierwszy stopień, II rok, 4 semestr: należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny za 4 ECTS.
Przyznane żetony: 5

• Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce – pierwszy stopień, III rok, 6 semestr: należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny 11 ECTS.
Przyznane żetony: 12

• Nanoinżynieria Materiałów – pierwszy stopień, II rok, 4 semestr: należy wybrać inżynierski przedmiot obcojęzyczny 8 ECTS.
Przyznane żetony: 9

 

⇐ Powrót