Skip to content ↓

Zdalne kształcenie

Zajęcia zdalne mogą być prowadzone w formie:

  • synchronicznej – w ramach których zapewniono synchroniczną interakcję pomiędzy nauczycielem akademickim i studentami w czasie rzeczywistym
  • asynchronicznej – w ramach których studenci zdobywają wiedzę głównie w oparciu o pracę własną w dogodnym czasie w oparciu o udostępnione przez dydaktyków materiały 

Stopka